Thành viên đã xác thực (5)
Thu Hà (3 )
Phàm làm việc gì trước phải nghĩ đến hậu quả của nó
Thông tin cá nhân
Tin đã đăng
Điểm uy tín
Điểm xác thực
Mã số thành viên: 65377
Tham gia từ: 05/07/2011
Điện thoại: 0938101901
Địa chỉ: tan binh
Tỉnh thành: Tp. Hồ Chí Minh

Bạn hàng xóm (30)