Cổ vật     Đồng hồ     Đồ gỗ     Giám định    
Cổ Vật Gốm Sứ
Chén trà Tống! Chén trà Tống!
lê đình thuận đăng lúc 09:37 25/11/18
3 phản hồi, lần cuối bởi lê đình thuận lúc 00:33 Hôm nay
lê đình thuận  (15 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 09:37 25/11/18
3 phản hồi, lần cuối bởi lê đình thuận  (15 ), lúc 00:33 Hôm nay
Tô Ngũ Liễu 16,5cm lành 100%. Tô Ngũ Liễu 16,5cm lành 100%.
Đặng Trần đăng lúc 08:58 07/12/18
5 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang lúc 22:23 Hôm qua
Đặng Trần  (52 )
tại Khánh Hòa
đăng lúc 08:58 07/12/18
5 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang  (32 ), lúc 22:23 Hôm qua
Tràng An  (26 )
tại Hà Nội
đăng lúc 21:37 09/12/18
4 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang  (32 ), lúc 22:22 Hôm qua
Giao lưu ống treo tường !!! Giao lưu ống treo tường !!!
NGỌC HIẾU đăng lúc 11:09 06/12/18
1 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang lúc 22:08 Hôm qua
NGỌC HIẾU  (93 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 11:09 06/12/18
1 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang  (32 ), lúc 22:08 Hôm qua
Giao lưu bát đẹp tuyệt !!! Giao lưu bát đẹp tuyệt !!!
NGỌC HIẾU đăng lúc 09:54 05/12/18
3 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang lúc 22:08 Hôm qua
NGỌC HIẾU  (93 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 09:54 05/12/18
3 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang  (32 ), lúc 22:08 Hôm qua
Giao lưu ống vắt treo tường !!! Giao lưu ống vắt treo tường !!!
NGỌC HIẾU đăng lúc 09:48 05/12/18
2 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang lúc 22:08 Hôm qua
NGỌC HIẾU  (93 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 09:48 05/12/18
2 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang  (32 ), lúc 22:08 Hôm qua
Chóe lành thân nắp gl Chóe lành thân nắp gl
Thành đăng lúc 18:21 10/04/18
7 phản hồi, lần cuối bởi Thành lúc 21:54 Hôm qua
Thành  (37 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 18:21 10/04/18
7 phản hồi, lần cuối bởi Thành  (37 ), lúc 21:54 Hôm qua
Thạp lý hoa nâu gl Thạp lý hoa nâu gl
Thành đăng lúc 14:44 28/12/17
30 phản hồi, lần cuối bởi Thành lúc 21:53 Hôm qua
Thành  (37 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 14:44 28/12/17
30 phản hồi, lần cuối bởi Thành  (37 ), lúc 21:53 Hôm qua
Trần Minh Đông  (28 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 21:11 28/10/18
12 phản hồi, lần cuối bởi Trần Minh Đông  (28 ), lúc 19:03 Hôm qua
Trần Minh Đông  (28 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 22:12 27/10/18
16 phản hồi, lần cuối bởi Trần Minh Đông  (28 ), lúc 19:03 Hôm qua
Trần Minh Đông  (28 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 15:59 11/10/18
23 phản hồi, lần cuối bởi Trần Minh Đông  (28 ), lúc 19:03 Hôm qua
Nguyễn Thị Ngọc Kiều  (4 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 21:53 01/12/18
3 phản hồi, lần cuối bởi Nguyễn Thị Ngọc Kiều  (4 ), lúc 19:03 Hôm qua
Nguyễn Thị Ngọc Kiều  (4 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 10:06 28/05/18
25 phản hồi, lần cuối bởi Nguyễn Thị Ngọc Kiều  (4 ), lúc 19:03 Hôm qua
Nguyễn Thị Ngọc Kiều  (4 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 16:44 24/09/18
32 phản hồi, lần cuối bởi Nguyễn Thị Ngọc Kiều  (4 ), lúc 19:03 Hôm qua
van dong  (32 )
tại Vĩnh Long
đăng lúc 18:57 Hôm qua
Cúc Hoá Long. Cúc Hoá Long.
Thanh Duy đăng lúc 20:47 14/09/17
54 phản hồi, lần cuối bởi Thanh Duy lúc 17:27 Hôm qua
Thanh Duy  (97 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 20:47 14/09/17
54 phản hồi, lần cuối bởi Thanh Duy  (97 ), lúc 17:27 Hôm qua
Nậm Túi Mật. Nậm Túi Mật.
Thanh Duy đăng lúc 19:51 03/10/18
10 phản hồi, lần cuối bởi Thanh Duy lúc 17:26 Hôm qua
Thanh Duy  (97 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 19:51 03/10/18
10 phản hồi, lần cuối bởi Thanh Duy  (97 ), lúc 17:26 Hôm qua
Bình Vôi Huế Bình Vôi Huế
Thanh Duy đăng lúc 10:26 17/06/18
37 phản hồi, lần cuối bởi Thanh Duy lúc 17:26 Hôm qua
Thanh Duy  (97 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 10:26 17/06/18
37 phản hồi, lần cuối bởi Thanh Duy  (97 ), lúc 17:26 Hôm qua
Nguyễn Quang Chiểu  (60 )
tại Nam Định
đăng lúc 07:50 05/12/18
2 phản hồi, lần cuối bởi Nguyễn Quang Chiểu  (60 ), lúc 16:07 Hôm qua
Bát vẽ Rồng Bát vẽ Rồng
Nguyễn Quang Chiểu đăng lúc 07:53 05/12/18
2 phản hồi, lần cuối bởi Nguyễn Quang Chiểu lúc 16:06 Hôm qua
Nguyễn Quang Chiểu  (60 )
tại Nam Định
đăng lúc 07:53 05/12/18
2 phản hồi, lần cuối bởi Nguyễn Quang Chiểu  (60 ), lúc 16:06 Hôm qua
Cặp bình dáng chân đèn Cặp bình dáng chân đèn
Nguyễn Quang Chiểu đăng lúc 09:25 13/09/18
10 phản hồi, lần cuối bởi Nguyễn Quang Chiểu lúc 16:06 Hôm qua
Nguyễn Quang Chiểu  (60 )
tại Nam Định
đăng lúc 09:25 13/09/18
10 phản hồi, lần cuối bởi Nguyễn Quang Chiểu  (60 ), lúc 16:06 Hôm qua
Tứ dân Tứ dân
hoang hai đăng lúc 08:37 Hôm qua
1 phản hồi, lần cuối bởi Đặng Trần lúc 14:47 Hôm qua
hoang hai  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 08:37 Hôm qua
1 phản hồi, lần cuối bởi Đặng Trần  (52 ), lúc 14:47 Hôm qua
Tô song phượng chầu thọ. Tô song phượng chầu thọ.
Đặng Trần đăng lúc 20:37 06/09/18
14 phản hồi, lần cuối bởi Đặng Trần lúc 14:44 Hôm qua
Đặng Trần  (52 )
tại Khánh Hòa
đăng lúc 20:37 06/09/18
14 phản hồi, lần cuối bởi Đặng Trần  (52 ), lúc 14:44 Hôm qua
Tô Mai - Cúc đồ đào. Tô Mai - Cúc đồ đào.
Đặng Trần đăng lúc 20:00 15/11/18
5 phản hồi, lần cuối bởi Đặng Trần lúc 14:43 Hôm qua
Đặng Trần  (52 )
tại Khánh Hòa
đăng lúc 20:00 15/11/18
5 phản hồi, lần cuối bởi Đặng Trần  (52 ), lúc 14:43 Hôm qua
Giao lưu bình trà cao đẹp !!! Giao lưu bình trà cao đẹp !!!
NGỌC HIẾU đăng lúc 13:41 Hôm qua
2 phản hồi, lần cuối bởi Đặng Trần lúc 14:43 Hôm qua
NGỌC HIẾU  (93 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 13:41 Hôm qua
2 phản hồi, lần cuối bởi Đặng Trần  (52 ), lúc 14:43 Hôm qua
Gl miếng ngọc bội đá ngọc xưa ! Gl miếng ngọc bội đá ngọc xưa !
lê đình thuận đăng lúc 15:01 10/12/18
2 phản hồi, lần cuối bởi lê đình thuận lúc 14:29 Hôm qua
lê đình thuận  (15 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 15:01 10/12/18
2 phản hồi, lần cuối bởi lê đình thuận  (15 ), lúc 14:29 Hôm qua
Song hạc Song hạc
Tran ngoc xuantien đăng lúc 17:08 07/12/18
9 phản hồi, lần cuối bởi Tran ngoc xuantien lúc 13:51 Hôm qua
Tran ngoc xuantien  (12 )
tại Thừa Thiên Huế
đăng lúc 17:08 07/12/18
9 phản hồi, lần cuối bởi Tran ngoc xuantien  (12 ), lúc 13:51 Hôm qua
NGỌC HIẾU  (93 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 13:50 Hôm qua
NGỌC HIẾU  (93 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 13:46 Hôm qua
Tô rồng phượng. Tô rồng phượng.
Đặng Trần đăng lúc 20:47 06/09/18
15 phản hồi, lần cuối bởi Đặng Trần lúc 11:47 Hôm qua
Đặng Trần  (52 )
tại Khánh Hòa
đăng lúc 20:47 06/09/18
15 phản hồi, lần cuối bởi Đặng Trần  (52 ), lúc 11:47 Hôm qua
Trần Minh Đông  (28 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 14:51 05/12/18
3 phản hồi, lần cuối bởi Trần Minh Đông  (28 ), lúc 10:44 Hôm qua
Bình Đông Thanh Hoàn Hảo Bình Đông Thanh Hoàn Hảo
Trần Minh Đông đăng lúc 09:35 21/10/18
16 phản hồi, lần cuối bởi Trần Minh Đông lúc 10:44 Hôm qua
Trần Minh Đông  (28 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 09:35 21/10/18
16 phản hồi, lần cuối bởi Trần Minh Đông  (28 ), lúc 10:44 Hôm qua
Trần Minh Đông  (28 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 22:12 07/11/18
16 phản hồi, lần cuối bởi Trần Minh Đông  (28 ), lúc 10:43 Hôm qua
Nguyễn Thị Ngọc Kiều  (4 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 20:53 15/09/18
20 phản hồi, lần cuối bởi Nguyễn Thị Ngọc Kiều  (4 ), lúc 10:43 Hôm qua
Nguyễn Thị Ngọc Kiều  (4 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 16:48 13/08/18
30 phản hồi, lần cuối bởi Nguyễn Thị Ngọc Kiều  (4 ), lúc 10:43 Hôm qua
Nguyễn Thị Ngọc Kiều  (4 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 10:02 06/09/18
28 phản hồi, lần cuối bởi Nguyễn Thị Ngọc Kiều  (4 ), lúc 10:43 Hôm qua
Đĩa Trúc - Mai rộng 17,5cm lành 100%. Đĩa Trúc - Mai rộng 17,5cm lành 100%.
Đặng Trần đăng lúc 20:03 15/11/18
3 phản hồi, lần cuối bởi Đặng Trần lúc 10:40 Hôm qua
Đặng Trần  (52 )
tại Khánh Hòa
đăng lúc 20:03 15/11/18
3 phản hồi, lần cuối bởi Đặng Trần  (52 ), lúc 10:40 Hôm qua
Bình vạn ninh vẽ thủy Bình vạn ninh vẽ thủy
Đặng Trần đăng lúc 08:42 10/07/18
35 phản hồi, lần cuối bởi Đặng Trần lúc 10:40 Hôm qua
Đặng Trần  (52 )
tại Khánh Hòa
đăng lúc 08:42 10/07/18
35 phản hồi, lần cuối bởi Đặng Trần  (52 ), lúc 10:40 Hôm qua
Bộ ly đĩa trà Ung Chính. Bộ ly đĩa trà Ung Chính.
Đặng Trần đăng lúc 20:13 08/07/18
43 phản hồi, lần cuối bởi Đặng Trần lúc 10:40 Hôm qua
Đặng Trần  (52 )
tại Khánh Hòa
đăng lúc 20:13 08/07/18
43 phản hồi, lần cuối bởi Đặng Trần  (52 ), lúc 10:40 Hôm qua
Giao luu với phố Giao luu với phố
Lãng tử island đăng lúc 12:04 09/12/18
1 phản hồi, lần cuối bởi Lãng tử island lúc 09:55 Hôm qua
Lãng tử island  (141 )
tại Bình Thuận
đăng lúc 12:04 09/12/18
1 phản hồi, lần cuối bởi Lãng tử island  (141 ), lúc 09:55 Hôm qua
Cổ Cao Chân Dài Cổ Cao Chân Dài
Thanh Duy đăng lúc 13:38 04/08/18
31 phản hồi, lần cuối bởi Thanh Duy lúc 09:53 Hôm qua
Thanh Duy  (97 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 13:38 04/08/18
31 phản hồi, lần cuối bởi Thanh Duy  (97 ), lúc 09:53 Hôm qua
Nậm Phượng Nậm Phượng
Thanh Duy đăng lúc 16:28 28/11/17
31 phản hồi, lần cuối bởi Thanh Duy lúc 09:53 Hôm qua
Thanh Duy  (97 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 16:28 28/11/17
31 phản hồi, lần cuối bởi Thanh Duy  (97 ), lúc 09:53 Hôm qua
Minh Mạng Thiệu Trị Minh Mạng Thiệu Trị
Thanh Duy đăng lúc 10:38 04/06/18
37 phản hồi, lần cuối bởi Thanh Duy lúc 09:53 Hôm qua
Thanh Duy  (97 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 10:38 04/06/18
37 phản hồi, lần cuối bởi Thanh Duy  (97 ), lúc 09:53 Hôm qua
Tỏi cổ ngỗng Tỏi cổ ngỗng
hthang đăng lúc 07:54 06/12/18
2 phản hồi, lần cuối bởi hthang lúc 09:28 Hôm qua
hthang  (102 )
tại Hưng Yên
đăng lúc 07:54 06/12/18
2 phản hồi, lần cuối bởi hthang  (102 ), lúc 09:28 Hôm qua
Lọ hoa xòe Lọ hoa xòe
hthang đăng lúc 11:08 06/12/18
1 phản hồi, lần cuối bởi hthang lúc 09:28 Hôm qua
hthang  (102 )
tại Hưng Yên
đăng lúc 11:08 06/12/18
1 phản hồi, lần cuối bởi hthang  (102 ), lúc 09:28 Hôm qua
  1   2   3   ...    
Quản lý bởi: Cường – TP Thanh Hoá,
 
Cổ vật gốm sứ
Đồ gỗ
Đồng hồ
Tiền xu - đồ kim loại
Giám định
Gốm sứ
Đồ xưa
Đá quý
Cổ vật loại khác
 

..