Tuy nhuộm màu thời gian, nhưng, khuôn mặt ngài vẫn thần thái uy nghiêm..chất liệu đồng xưa... Tuổi thọ ko rõ lắm...