Kính phố
Giao lưu
2 món : Mâm bồng nhỏ và Lư trầm, hàng cũ cho không gian xưa, cổ ngoạn: 
 

- Lư trầm tỳ hưu, thân múi, đồng đúc, rộng 11 cm, cao 10 cm, miệng 8.5 cm. Giá: 850k ( chưa phí ship)
 

 

 

 

- Mâm bồng nhỏ sơn thếp, cao 8 cm, đường kính 20.5 cm, ít gặp loại nhỏ này. Giá: 300k ( chưa phí ship)
 

 

Chuyên:
Đồ xưa, đồ sưu tầm ...
Xẻng công binh tiện dụng, số lượng tùy chọn
- Số TK Vietcombank: 0011002678474 - Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Hà Nội, Chủ TK: Phan Sơn Hoài Nam
- Số TK Agribank:1500205594423 - Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Hà Nội, Chủ TK: Phan Sơn Hoài Nam

ĐT:0987.583.768; 0914.917.601.