Cụ rất nặng kỳ quái o biết chất liệu gì...
Đỗ Viết Nghiên
STK : 190 2709 5043 018
Ngân hàng techcombank - tp Nam Định