Tranh Tàu Chợ Lớn
Sơn mài vẻ. Ông Lão câu cá
Kích thước:50x100cm
Lành nguyên
Đt:0908265506
Cám ơn các Bác ghé thăm