Tranh ngoại khổ khắc tỉa
Có hiệu lò
Kích thước 80cm x 150cm
Lành 99%
Bác nào quan tâm xlh:0908265506
Cám ơn các Bác ghé thăm