Giao lưu 3 con tắc điện của Pháp , Mỷ ,Sg xua trứoc 1975 ,xử dụng rất tốt , hoàn hao kg sức mẻ ( o902952405 )6