Cổ vật     Đồng hồ     Đồ gỗ     Giám định    
Cổ Vật Loại Khác     >    Cổ vật loại khác

Giao lưu bộ bấm giấy của Mỷ trứớc 1975

UP bài Đăng phản hồi Đăng tin mới
Đăng lúc 13:24 ngày 06 tháng 01 năm 2018 13:24 06 tháng 01 / 2018
Điện thoại: 0902952405
Địa chỉ: Đà Nẵng
1 bạn bè
 Kết bạn
 Bộ bấm giấy của Mỷ trước 1975 đủ bộ hoàn hảo , xử dụng rất tốt , có 3 hộp đinh , mỗi hộp 5000 cái và móc tháo (0902952405)

Sửa lần cuối lúc 11:22 07/10/2018
Đăng lúc 20:29 ngày 20 tháng 02 năm 2018 20:29 20 tháng 02 / 2018
Điện thoại: 0902952405
Địa chỉ: Đà Nẵng
1 bạn bè
 Kết bạn
Đăng lúc 20:30 ngày 20 tháng 02 năm 2018 20:30 20 tháng 02 / 2018
Điện thoại: 0902952405
Địa chỉ: Đà Nẵng
1 bạn bè
 Kết bạn
Đăng lúc 11:22 ngày 07 tháng 10 năm 2018 11:22 07 tháng 10 / 2018
Điện thoại: 0902952405
Địa chỉ: Đà Nẵng
1 bạn bè
 Kết bạn
UP bài Đăng phản hồi Đăng tin mới
 Để đưa bản tin lên đầu trang, bạn hãy nhấn vào đây UP bài
Bạn cần phải đăng nhập mới gửi được phản hồi.