Có cái nanh Sư tử hóa thạch nhưng to quá em không đeo được. Nhượng lại cho bác nào yêu quý em nó ạ. Thân!