Mẫu tượng phật quan âm ngũ xà.... rất thần thái và có hồn... ngài được chế tác từ đồng tráng bạc cao cấp... giá thỉnh phật rất êm luôn ạ... mời các bác hữu duyên!!!