Cổ vật     Đồng hồ     Đồ gỗ     Giám định    
Cổ Vật Gốm Sứ
Cặp hồ lô song sinh tản vân Cặp hồ lô song sinh tản vân
hthang đăng lúc 08:15 30/07/20
1 phản hồi, lần cuối bởi hthang lúc 20:21 Hôm nay
hthang  (103 )
tại Hưng Yên
đăng lúc 08:15 30/07/20
1 phản hồi, lần cuối bởi hthang  (103 ), lúc 20:21 Hôm nay
Tranh sứ lân vờn cầu Tranh sứ lân vờn cầu
hthang đăng lúc 15:06 29/07/20
1 phản hồi, lần cuối bởi hthang lúc 20:21 Hôm nay
hthang  (103 )
tại Hưng Yên
đăng lúc 15:06 29/07/20
1 phản hồi, lần cuối bởi hthang  (103 ), lúc 20:21 Hôm nay
THẢO LX  (19 )
tại An Giang
đăng lúc 16:04 29/07/20
2 phản hồi, lần cuối bởi THẢO LX  (19 ), lúc 17:20 Hôm nay
NGỌC HIẾU  (105 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 10:03 27/12/19
8 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang  (33 ), lúc 16:10 Hôm nay
NGỌC HIẾU  (105 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 14:10 02/07/20
4 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang  (33 ), lúc 16:08 Hôm nay
nguyen van thang  (4 )
tại Hà Nội
đăng lúc 15:29 13/06/19
58 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang  (33 ), lúc 16:07 Hôm nay
lê đình thuận  (16 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 16:31 14/04/20
22 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang  (33 ), lúc 16:06 Hôm nay
9 viên thanh trầm chìm! 9 viên thanh trầm chìm!
lê đình thuận đăng lúc 09:02 17/10/18
25 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang lúc 16:06 Hôm nay
lê đình thuận  (16 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 09:02 17/10/18
25 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang  (33 ), lúc 16:06 Hôm nay
NGỌC HIẾU  (105 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 09:40 25/08/18
13 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang  (33 ), lúc 14:54 Hôm nay
Giao lưu hộp sành.!!(Đã bán) Giao lưu hộp sành.!!(Đã bán)
NGỌC HIẾU đăng lúc 14:51 06/12/17
23 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang lúc 14:53 Hôm nay
NGỌC HIẾU  (105 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 14:51 06/12/17
23 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang  (33 ), lúc 14:53 Hôm nay
GL Ấm gốm GL Ấm gốm
NGUYEN MY THIEN đăng lúc 08:48 13/08/19
64 phản hồi, lần cuối bởi NGUYEN MY THIEN lúc 14:02 Hôm nay
NGUYEN MY THIEN  (0 )
tại Đồng Nai
đăng lúc 08:48 13/08/19
64 phản hồi, lần cuối bởi NGUYEN MY THIEN  (0 ), lúc 14:02 Hôm nay
GL bình gốm GL bình gốm
NGUYEN MY THIEN đăng lúc 09:18 23/06/20
21 phản hồi, lần cuối bởi NGUYEN MY THIEN lúc 14:02 Hôm nay
NGUYEN MY THIEN  (0 )
tại Đồng Nai
đăng lúc 09:18 23/06/20
21 phản hồi, lần cuối bởi NGUYEN MY THIEN  (0 ), lúc 14:02 Hôm nay
GL gốm NAM BỘ GL gốm NAM BỘ
NGUYEN MY THIEN đăng lúc 10:28 15/01/19
51 phản hồi, lần cuối bởi NGUYEN MY THIEN lúc 14:02 Hôm nay
NGUYEN MY THIEN  (0 )
tại Đồng Nai
đăng lúc 10:28 15/01/19
51 phản hồi, lần cuối bởi NGUYEN MY THIEN  (0 ), lúc 14:02 Hôm nay
NGỌC HIẾU  (105 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 09:48 05/12/18
16 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang  (33 ), lúc 11:05 Hôm nay
Bình vai vuông bát tiên quá hải Bình vai vuông bát tiên quá hải
Lê Thành Quang đăng lúc 15:48 Hôm qua
2 phản hồi, lần cuối bởi Lê Thành Quang lúc 10:36 Hôm nay
Lê Thành Quang  (10 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 15:48 Hôm qua
2 phản hồi, lần cuối bởi Lê Thành Quang  (10 ), lúc 10:36 Hôm nay
Phạm Thế Giang  (1 )
tại Bà Rịa Vũng Tàu
đăng lúc 11:54 11/06/20
20 phản hồi, lần cuối bởi Phạm Thế Giang  (1 ), lúc 08:41 Hôm nay
Bộ bình Nhật cổ Bộ bình Nhật cổ
Phạm Thế Giang đăng lúc 12:04 11/06/20
22 phản hồi, lần cuối bởi Phạm Thế Giang lúc 08:41 Hôm nay
Phạm Thế Giang  (1 )
tại Bà Rịa Vũng Tàu
đăng lúc 12:04 11/06/20
22 phản hồi, lần cuối bởi Phạm Thế Giang  (1 ), lúc 08:41 Hôm nay
Phạm Thế Giang  (1 )
tại Bà Rịa Vũng Tàu
đăng lúc 12:15 11/06/20
22 phản hồi, lần cuối bởi Phạm Thế Giang  (1 ), lúc 08:41 Hôm nay
Đức Quang  (130 )
tại Vĩnh Phúc
đăng lúc 08:28 Hôm nay
Đức Quang  (130 )
tại Vĩnh Phúc
đăng lúc 08:26 Hôm nay
Đức Quang  (130 )
tại Vĩnh Phúc
đăng lúc 08:24 Hôm nay
Nai đẹp Nai đẹp
hthang đăng lúc 20:25 Hôm qua
hthang  (103 )
tại Hưng Yên
đăng lúc 20:25 Hôm qua
Đôi phụng tha thư mẫu đơn Đôi phụng tha thư mẫu đơn
hthang đăng lúc 16:21 24/07/20
1 phản hồi, lần cuối bởi hthang lúc 20:23 Hôm qua
hthang  (103 )
tại Hưng Yên
đăng lúc 16:21 24/07/20
1 phản hồi, lần cuối bởi hthang  (103 ), lúc 20:23 Hôm qua
NGỌC HIẾU  (105 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 10:42 29/02/20
4 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang  (33 ), lúc 20:22 Hôm qua
NGỌC HIẾU  (105 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 09:57 30/06/20
4 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang  (33 ), lúc 18:36 Hôm qua
Gia Long tẩu quốc Gia Long tẩu quốc
hoang hai đăng lúc 08:53 30/09/17
41 phản hồi, lần cuối bởi hoang hai lúc 10:47 Hôm qua
hoang hai  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 08:53 30/09/17
41 phản hồi, lần cuối bởi hoang hai  (54 ), lúc 10:47 Hôm qua
hoang hai  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 09:55 31/05/18
45 phản hồi, lần cuối bởi hoang hai  (54 ), lúc 10:46 Hôm qua
Đĩa vẽ hoa thủy tiên. Đĩa vẽ hoa thủy tiên.
hoang hai đăng lúc 09:31 15/01/18
67 phản hồi, lần cuối bởi hoang hai lúc 10:46 Hôm qua
hoang hai  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 09:31 15/01/18
67 phản hồi, lần cuối bởi hoang hai  (54 ), lúc 10:46 Hôm qua
Bán rồi Bán rồi
hthang đăng lúc 09:07 Hôm qua
hthang  (103 )
tại Hưng Yên
đăng lúc 09:07 Hôm qua
Dầm 17.5cm Dầm 17.5cm
hthang đăng lúc 08:13 Hôm qua
hthang  (103 )
tại Hưng Yên
đăng lúc 08:13 Hôm qua
maihoaian  (31 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 08:08 Hôm qua
Giao lưu bát up !!! Giao lưu bát up !!!
NGỌC HIẾU đăng lúc 09:56 27/06/20
3 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang lúc 00:07 Hôm qua
NGỌC HIẾU  (105 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 09:56 27/06/20
3 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang  (33 ), lúc 00:07 Hôm qua
Giao lưu bát tứ giác !!! Giao lưu bát tứ giác !!!
NGỌC HIẾU đăng lúc 10:37 03/07/20
5 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang lúc 00:07 Hôm qua
NGỌC HIẾU  (105 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 10:37 03/07/20
5 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang  (33 ), lúc 00:07 Hôm qua
NGỌC HIẾU  (105 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 09:41 11/07/20
5 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang  (33 ), lúc 00:06 Hôm qua
Cần giao lưu một bát Lý Cần giao lưu một bát Lý
nguyen van thang đăng lúc 20:36 21/09/19
31 phản hồi, lần cuối bởi nguyen van thang lúc 22:23 01/08/20
nguyen van thang  (4 )
tại Hà Nội
đăng lúc 20:36 21/09/19
31 phản hồi, lần cuối bởi nguyen van thang  (4 ), lúc 22:23 01/08/20
nguyen van thang  (4 )
tại Hà Nội
đăng lúc 20:50 21/10/19
27 phản hồi, lần cuối bởi nguyen van thang  (4 ), lúc 22:22 01/08/20
Giao lưu hộp pháp lam !!! (Đã bán) Giao lưu hộp pháp lam !!! (Đã bán)
NGỌC HIẾU đăng lúc 09:13 29/07/20
3 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang lúc 11:35 01/08/20
NGỌC HIẾU  (105 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 09:13 29/07/20
3 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang  (33 ), lúc 11:35 01/08/20
Hoài cổ . Hoài cổ .
hoang hai đăng lúc 09:04 01/08/20
hoang hai  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 09:04 01/08/20
" Chân dài " dạo phố mới . " Chân dài " dạo phố mới .
hoang hai đăng lúc 10:32 07/10/17
84 phản hồi, lần cuối bởi lê đình thuận lúc 09:03 01/08/20
hoang hai  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 10:32 07/10/17
84 phản hồi, lần cuối bởi lê đình thuận  (16 ), lúc 09:03 01/08/20
Chùa Hàn Sơn . Chùa Hàn Sơn .
hoang hai đăng lúc 14:07 04/03/18
56 phản hồi, lần cuối bởi lê đình thuận lúc 09:03 01/08/20
hoang hai  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 14:07 04/03/18
56 phản hồi, lần cuối bởi lê đình thuận  (16 ), lúc 09:03 01/08/20
Các cụ chơi sưa! Các cụ chơi sưa!
lê đình thuận đăng lúc 01:16 27/05/20
14 phản hồi, lần cuối bởi lê đình thuận lúc 09:02 01/08/20
lê đình thuận  (16 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 01:16 27/05/20
14 phản hồi, lần cuối bởi lê đình thuận  (16 ), lúc 09:02 01/08/20
lê đình thuận  (16 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 13:55 21/07/20
8 phản hồi, lần cuối bởi lê đình thuận  (16 ), lúc 09:02 01/08/20
Nậm Mai Thọ. Nậm Mai Thọ.
hoang hai đăng lúc 10:42 22/02/18
74 phản hồi, lần cuối bởi hoang hai lúc 08:55 01/08/20
hoang hai  (54 )
tại Nam Định
đăng lúc 10:42 22/02/18
74 phản hồi, lần cuối bởi hoang hai  (54 ), lúc 08:55 01/08/20
Mâm bồng - kính phố Mâm bồng - kính phố
Phạm Anh Bằng đăng lúc 18:16 23/12/19
118 phản hồi, lần cuối bởi hoang hai lúc 08:53 01/08/20
Phạm Anh Bằng  (194 )
tại Thái Bình
đăng lúc 18:16 23/12/19
118 phản hồi, lần cuối bởi hoang hai  (54 ), lúc 08:53 01/08/20
Bình Tầu chuẩn cổ vẽ Long ổ / Bình Tầu chuẩn cổ vẽ Long ổ /
Phạm Anh Bằng đăng lúc 17:48 23/12/19
139 phản hồi, lần cuối bởi hoang hai lúc 08:53 01/08/20
Phạm Anh Bằng  (194 )
tại Thái Bình
đăng lúc 17:48 23/12/19
139 phản hồi, lần cuối bởi hoang hai  (54 ), lúc 08:53 01/08/20
Nguyễn Quân  (87 )
tại Hà Nội
đăng lúc 22:29 11/02/20
10 phản hồi, lần cuối bởi Nguyễn Quân  (87 ), lúc 08:47 01/08/20
Nguyễn Quân  (87 )
tại Hà Nội
đăng lúc 10:46 15/07/20
2 phản hồi, lần cuối bởi Nguyễn Quân  (87 ), lúc 08:47 01/08/20
Nguyễn Quân  (87 )
tại Hà Nội
đăng lúc 10:49 15/07/20
1 phản hồi, lần cuối bởi Nguyễn Quân  (87 ), lúc 08:46 01/08/20
  1   2   3   ...    
Quản lý bởi: Cường – TP Thanh Hoá,
 
Cổ vật gốm sứ
Đồ gỗ
Đồng hồ
Tiền xu - đồ kim loại
Giám định
Gốm sứ
Đồ xưa
Đá quý
Cổ vật loại khác
 

..