Phố Đồ Đồng - Kim Loại
TRUONG H D BAO  (42 )
tại Bình Dương
đăng lúc 18:37 Hôm qua
Giao lưu Tượng Đồng cao 44 cm Nặng 4 kg Giao lưu Tượng Đồng cao 44 cm Nặng 4 kg
# Đồ đồng
đăng lúc 11:04 17/10/17
35 phản hồi, lần cuối bởi Lê Hoàng lúc 16:01 Hôm qua
Lê Hoàng  (5 )
tại An Giang
đăng lúc 11:04 17/10/17
35 phản hồi, lần cuối bởi Lê Hoàng  (5 ), lúc 16:01 Hôm qua
Giao lưu tương đồng cao 52 cm nặng 3,1kg Giao lưu tương đồng cao 52 cm nặng 3,1kg
# Đồ đồng
đăng lúc 12:03 17/10/17
33 phản hồi, lần cuối bởi Lê Hoàng lúc 16:00 Hôm qua
Lê Hoàng  (5 )
tại An Giang
đăng lúc 12:03 17/10/17
33 phản hồi, lần cuối bởi Lê Hoàng  (5 ), lúc 16:00 Hôm qua
Giao lưu Tượng Đồng cao 49 cm nặng,3,6kg Giao lưu Tượng Đồng cao 49 cm nặng,3,6kg
# Đồ đồng
đăng lúc 11:59 17/10/17
33 phản hồi, lần cuối bởi Lê Hoàng lúc 16:00 Hôm qua
Lê Hoàng  (5 )
tại An Giang
đăng lúc 11:59 17/10/17
33 phản hồi, lần cuối bởi Lê Hoàng  (5 ), lúc 16:00 Hôm qua
TRUONG H D BAO  (42 )
tại Bình Dương
đăng lúc 14:34 Hôm qua
Giao lưu bát đồng Giao lưu bát đồng
# Đồ đồng
đăng lúc 13:43 10/10/17
31 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang lúc 13:26 Hôm qua
NGỌC HIẾU  (80 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 13:43 10/10/17
31 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang  (29 ), lúc 13:26 Hôm qua
Giao lưu đèn đẹp bằng đồng !!! Giao lưu đèn đẹp bằng đồng !!!
# Đồ đồng
đăng lúc 10:46 13/12/17
7 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang lúc 13:25 Hôm qua
NGỌC HIẾU  (80 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 10:46 13/12/17
7 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang  (29 ), lúc 13:25 Hôm qua
TRUONG H D BAO  (42 )
tại Bình Dương
đăng lúc 20:59 14/01/18
7 phản hồi, lần cuối bởi TRUONG H D BAO  (42 ), lúc 11:42 Hôm qua
Đèn Pháp - kính phố xem vui / Đèn Pháp - kính phố xem vui /
# Đồ đồng
đăng lúc 22:16 27/09/17
91 phản hồi, lần cuối bởi Vũ Thu Minh  lúc 10:47 Hôm qua
Vũ Thu Minh  (150 )
tại Nam Hà
đăng lúc 22:16 27/09/17
91 phản hồi, lần cuối bởi Vũ Thu Minh  (150 ), lúc 10:47 Hôm qua
Nậm đồng Cổ - Chóe đồng Cổ giao lưu / Nậm đồng Cổ - Chóe đồng Cổ giao lưu /
# Đồ đồng
đăng lúc 16:53 21/01/18
3 phản hồi, lần cuối bởi Vũ Thu Minh  lúc 10:46 Hôm qua
Vũ Thu Minh  (150 )
tại Nam Hà
đăng lúc 16:53 21/01/18
3 phản hồi, lần cuối bởi Vũ Thu Minh  (150 ), lúc 10:46 Hôm qua
Bộ lư bợm đồng cổ xưa Bộ lư bợm đồng cổ xưa
# Đồ đồng
đăng lúc 21:43 10/01/18
9 phản hồi, lần cuối bởi Vũ Thu Minh  lúc 10:46 Hôm qua
TRUONG H D BAO  (42 )
tại Bình Dương
đăng lúc 21:43 10/01/18
9 phản hồi, lần cuối bởi Vũ Thu Minh  (150 ), lúc 10:46 Hôm qua
TRUONG H D BAO  (42 )
tại Bình Dương
đăng lúc 18:45 17/12/17
12 phản hồi, lần cuối bởi Vũ Thu Minh  (150 ), lúc 10:45 Hôm qua
105 ly đồng đỏ 105 ly đồng đỏ
# Đồ đồng
đăng lúc 08:00 17/01/18
5 phản hồi, lần cuối bởi Vũ Thu Minh  lúc 10:44 Hôm qua
TRUONG H D BAO  (42 )
tại Bình Dương
đăng lúc 08:00 17/01/18
5 phản hồi, lần cuối bởi Vũ Thu Minh  (150 ), lúc 10:44 Hôm qua
Đôi chóe đồng Đôi chóe đồng
# Đồ đồng
đăng lúc 10:47 31/12/17
11 phản hồi, lần cuối bởi Minh đồ xưa lúc 09:59 Hôm qua
Minh đồ xưa  (214 )
tại Hà Nội
đăng lúc 10:47 31/12/17
11 phản hồi, lần cuối bởi Minh đồ xưa  (214 ), lúc 09:59 Hôm qua
Chiến binh tình yêu Chiến binh tình yêu
# Đồ đồng
đăng lúc 08:02 Hôm qua
Mr. Nghĩa  (25 )
tại Hà Nội
đăng lúc 08:02 Hôm qua
Bộ lư xưa song Long chầu nguyệt chuẩn Đồng Đỏ Bộ lư xưa song Long chầu nguyệt chuẩn Đồng Đỏ
# Đồ đồng
đăng lúc 21:46 20/01/18
3 phản hồi, lần cuối bởi TRUONG H D BAO lúc 07:48 Hôm qua
TRUONG H D BAO  (42 )
tại Bình Dương
đăng lúc 21:46 20/01/18
3 phản hồi, lần cuối bởi TRUONG H D BAO  (42 ), lúc 07:48 Hôm qua
Thần trà Thần trà
# Đồ đồng
đăng lúc 09:20 10/12/17
3 phản hồi, lần cuối bởi Mr. Nghĩa lúc 07:48 Hôm qua
Mr. Nghĩa  (25 )
tại Hà Nội
đăng lúc 09:20 10/12/17
3 phản hồi, lần cuối bởi Mr. Nghĩa  (25 ), lúc 07:48 Hôm qua
Đạt ma sư tổ Đạt ma sư tổ
# Đồ đồng
đăng lúc 06:56 10/10/17
6 phản hồi, lần cuối bởi Nguyenvanhuy lúc 06:51 Hôm qua
Nguyenvanhuy  (6 )
tại Hà Nội
đăng lúc 06:56 10/10/17
6 phản hồi, lần cuối bởi Nguyenvanhuy  (6 ), lúc 06:51 Hôm qua
Đức Quang  (128 )
tại Vĩnh Phúc
đăng lúc 06:30 Hôm qua
Thau đồng đường kính 37cm, lành tít. Thau đồng đường kính 37cm, lành tít.
# Đồ đồng
đăng lúc 07:17 05/10/17
12 phản hồi, lần cuối bởi Lê Thị Minh Thuỳ lúc 06:16 Hôm qua
Lê Thị Minh Thuỳ  (282 )
tại Quảng Ngãi
đăng lúc 07:17 05/10/17
12 phản hồi, lần cuối bởi Lê Thị Minh Thuỳ  (282 ), lúc 06:16 Hôm qua
Cần giao lưu Cần giao lưu
# Đồ đồng
đăng lúc 20:52 26/12/17
8 phản hồi, lần cuối bởi nguyen van thang lúc 20:17 22/01/18
nguyen van thang  (3 )
tại Hà Nội
đăng lúc 20:52 26/12/17
8 phản hồi, lần cuối bởi nguyen van thang  (3 ), lúc 20:17 22/01/18
Cần giao lưu Cần giao lưu
# Đồ đồng
đăng lúc 21:29 29/12/17
4 phản hồi, lần cuối bởi nguyen van thang lúc 20:16 22/01/18
nguyen van thang  (3 )
tại Hà Nội
đăng lúc 21:29 29/12/17
4 phản hồi, lần cuối bởi nguyen van thang  (3 ), lúc 20:16 22/01/18
Cần giao lưu Cần giao lưu
# Đồ đồng
đăng lúc 18:37 28/12/17
6 phản hồi, lần cuối bởi nguyen van thang lúc 20:16 22/01/18
nguyen van thang  (3 )
tại Hà Nội
đăng lúc 18:37 28/12/17
6 phản hồi, lần cuối bởi nguyen van thang  (3 ), lúc 20:16 22/01/18
Ống nhổ miệng loe nặng 2 kg 1 Ống nhổ miệng loe nặng 2 kg 1
# Đồ đồng
đăng lúc 17:25 04/01/18
10 phản hồi, lần cuối bởi Phạm Anh Bằng lúc 17:08 22/01/18
TRUONG H D BAO  (42 )
tại Bình Dương
đăng lúc 17:25 04/01/18
10 phản hồi, lần cuối bởi Phạm Anh Bằng  (194 ), lúc 17:08 22/01/18
Lân đồng xưa đuôi dài tuyệt đẹp ít gặp Lân đồng xưa đuôi dài tuyệt đẹp ít gặp
# Đồ đồng
đăng lúc 22:10 13/01/18
9 phản hồi, lần cuối bởi Phạm Anh Bằng lúc 17:07 22/01/18
TRUONG H D BAO  (42 )
tại Bình Dương
đăng lúc 22:10 13/01/18
9 phản hồi, lần cuối bởi Phạm Anh Bằng  (194 ), lúc 17:07 22/01/18
Triện lân bằng đồng,giá 280k. Triện lân bằng đồng,giá 280k.
# Đồ đồng
đăng lúc 09:03 27/10/17
7 phản hồi, lần cuối bởi Lê Thị Minh Thuỳ lúc 16:19 22/01/18
Lê Thị Minh Thuỳ  (282 )
tại Quảng Ngãi
đăng lúc 09:03 27/10/17
7 phản hồi, lần cuối bởi Lê Thị Minh Thuỳ  (282 ), lúc 16:19 22/01/18
Lê Thị Minh Thuỳ  (282 )
tại Quảng Ngãi
đăng lúc 06:22 30/12/17
12 phản hồi, lần cuối bởi Lê Thị Minh Thuỳ  (282 ), lúc 16:18 22/01/18
Giao lưu mâm tứ giác chạm và mạ bạc !! Giao lưu mâm tứ giác chạm và mạ bạc !!
# Đồ đồng
đăng lúc 15:18 15/12/17
8 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang lúc 14:59 22/01/18
NGỌC HIẾU  (80 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 15:18 15/12/17
8 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang  (29 ), lúc 14:59 22/01/18
Giao lưu Mâm Đồng bạch mạ bạc !!! Giao lưu Mâm Đồng bạch mạ bạc !!!
# Đồ đồng
đăng lúc 15:19 24/11/17
9 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang lúc 14:58 22/01/18
NGỌC HIẾU  (80 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 15:19 24/11/17
9 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang  (29 ), lúc 14:58 22/01/18
Lư hương xưa Lư hương xưa
# Đồ đồng
đăng lúc 17:31 08/10/17
16 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang lúc 14:57 22/01/18
TRUONG H D BAO  (42 )
tại Bình Dương
đăng lúc 17:31 08/10/17
16 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang  (29 ), lúc 14:57 22/01/18
Đèn AIDA Đèn AIDA
# Đồ đồng
đăng lúc 13:11 22/01/18
Nguyen Van Thuan  (17 )
tại Bến Tre
đăng lúc 13:11 22/01/18
Hai ấm đồng Hai ấm đồng
# Đồ đồng
đăng lúc 16:20 23/10/17
16 phản hồi, lần cuối bởi Thanh Bình lúc 08:21 22/01/18
Thanh Bình  (25 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 16:20 23/10/17
16 phản hồi, lần cuối bởi Thanh Bình  (25 ), lúc 08:21 22/01/18
Cốc đồng mạ bạc Cốc đồng mạ bạc
# Đồ đồng
đăng lúc 08:25 22/10/17
27 phản hồi, lần cuối bởi Thanh Bình lúc 08:21 22/01/18
Thanh Bình  (25 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 08:25 22/10/17
27 phản hồi, lần cuối bởi Thanh Bình  (25 ), lúc 08:21 22/01/18
Phật đồng Thái lan Phật đồng Thái lan
# Đồ đồng
đăng lúc 08:57 26/11/17
11 phản hồi, lần cuối bởi Thanh Bình lúc 08:21 22/01/18
Thanh Bình  (25 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 08:57 26/11/17
11 phản hồi, lần cuối bởi Thanh Bình  (25 ), lúc 08:21 22/01/18
Thần Zeús Thần Zeús
# Đồ đồng
đăng lúc 11:26 26/11/17
11 phản hồi, lần cuối bởi Mr. Nghĩa lúc 08:15 22/01/18
Mr. Nghĩa  (25 )
tại Hà Nội
đăng lúc 11:26 26/11/17
11 phản hồi, lần cuối bởi Mr. Nghĩa  (25 ), lúc 08:15 22/01/18
Thanh ly 3 cai dong ho thien than ( ung ho pho ) Thanh ly 3 cai dong ho thien than ( ung ho pho )
# Đồ đồng
đăng lúc 10:46 03/12/17
24 phản hồi, lần cuối bởi Nguyễn Minh Tuấn lúc 19:18 21/01/18
Nguyễn Minh Tuấn  (37 )
tại Tp. Hồ Chí Minh
đăng lúc 10:46 03/12/17
24 phản hồi, lần cuối bởi Nguyễn Minh Tuấn  (37 ), lúc 19:18 21/01/18
Tượng đồng cao 11cm, giá 200k/ 1 cái. Tượng đồng cao 11cm, giá 200k/ 1 cái.
# Đồ đồng
đăng lúc 19:36 16/10/17
11 phản hồi, lần cuối bởi Lê Thị Minh Thuỳ lúc 17:45 21/01/18
Lê Thị Minh Thuỳ  (282 )
tại Quảng Ngãi
đăng lúc 19:36 16/10/17
11 phản hồi, lần cuối bởi Lê Thị Minh Thuỳ  (282 ), lúc 17:45 21/01/18
Chào phố một thanh kiếm thời Nguyễn Chào phố một thanh kiếm thời Nguyễn
# Đồ đồng
đăng lúc 15:52 18/01/18
1 phản hồi, lần cuối bởi Người Huế Xưa lúc 11:22 21/01/18
Người Huế Xưa  (5 )
tại Thừa Thiên Huế
đăng lúc 15:52 18/01/18
1 phản hồi, lần cuối bởi Người Huế Xưa  (5 ), lúc 11:22 21/01/18
Chuông đồng cao 19cm, nặng 1kg. Chuông đồng cao 19cm, nặng 1kg.
# Đồ đồng
đăng lúc 19:32 16/10/17
10 phản hồi, lần cuối bởi Lê Thị Minh Thuỳ lúc 10:24 21/01/18
Lê Thị Minh Thuỳ  (282 )
tại Quảng Ngãi
đăng lúc 19:32 16/10/17
10 phản hồi, lần cuối bởi Lê Thị Minh Thuỳ  (282 ), lúc 10:24 21/01/18
Tương nữ thần, Tương nữ thần,
# Đồ đồng
đăng lúc 19:55 13/10/17
14 phản hồi, lần cuối bởi Lê Thị Minh Thuỳ lúc 10:23 21/01/18
Lê Thị Minh Thuỳ  (282 )
tại Quảng Ngãi
đăng lúc 19:55 13/10/17
14 phản hồi, lần cuối bởi Lê Thị Minh Thuỳ  (282 ), lúc 10:23 21/01/18
Quan Âm Quan Âm
# Đồ đồng
đăng lúc 05:33 13/10/17
4 phản hồi, lần cuối bởi Nguyenvanhuy lúc 05:28 21/01/18
Nguyenvanhuy  (6 )
tại Hà Nội
đăng lúc 05:33 13/10/17
4 phản hồi, lần cuối bởi Nguyenvanhuy  (6 ), lúc 05:28 21/01/18
Giao lưu ống nhổ.đồng mạ bạc Giao lưu ống nhổ.đồng mạ bạc
# Đồ đồng
đăng lúc 13:36 29/12/17
8 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang lúc 20:05 20/01/18
NGỌC HIẾU  (80 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 13:36 29/12/17
8 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang  (29 ), lúc 20:05 20/01/18
Giao lưu ống vắt đũa và đài đồng.!! Giao lưu ống vắt đũa và đài đồng.!!
# Đồ đồng
đăng lúc 10:35 09/01/18
4 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang lúc 20:05 20/01/18
NGỌC HIẾU  (80 )
tại Tiền Giang
đăng lúc 10:35 09/01/18
4 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang  (29 ), lúc 20:05 20/01/18
Lư mặt bợm đồng cổ xưa ten đẹp Lư mặt bợm đồng cổ xưa ten đẹp
# Đồ đồng
đăng lúc 18:47 10/12/17
11 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang lúc 20:03 20/01/18
TRUONG H D BAO  (42 )
tại Bình Dương
đăng lúc 18:47 10/12/17
11 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang  (29 ), lúc 20:03 20/01/18
Chung Chí Phát  (97 )
tại Nam Định
đăng lúc 08:07 21/12/17
4 phản hồi, lần cuối bởi Trúc Giang  (29 ), lúc 20:03 20/01/18
Chung Chí Phát  (97 )
tại Nam Định
đăng lúc 23:59 05/11/17
20 phản hồi, lần cuối bởi Chung Chí Phát  (97 ), lúc 18:53 20/01/18
Đồng lửa nguyên khối 15 vú ít gặp Đồng lửa nguyên khối 15 vú ít gặp
# Đồ đồng
đăng lúc 15:32 15/01/18
4 phản hồi, lần cuối bởi Phạm Anh Bằng lúc 16:52 20/01/18
TRUONG H D BAO  (42 )
tại Bình Dương
đăng lúc 15:32 15/01/18
4 phản hồi, lần cuối bởi Phạm Anh Bằng  (194 ), lúc 16:52 20/01/18
Lọ đồng cổ hoa văn tuyệt đẹp Lọ đồng cổ hoa văn tuyệt đẹp
# Đồ đồng
đăng lúc 08:04 17/01/18
5 phản hồi, lần cuối bởi Phạm Anh Bằng lúc 16:52 20/01/18
TRUONG H D BAO  (42 )
tại Bình Dương
đăng lúc 08:04 17/01/18
5 phản hồi, lần cuối bởi Phạm Anh Bằng  (194 ), lúc 16:52 20/01/18
Đỉnh trầm tay đĩa ít gặp dầy nặng 1 kg 7 Đỉnh trầm tay đĩa ít gặp dầy nặng 1 kg 7
# Đồ bằng vàng
đăng lúc 08:16 30/11/17
10 phản hồi, lần cuối bởi NGỌC HIẾU lúc 13:56 20/01/18
TRUONG H D BAO  (42 )
tại Bình Dương
đăng lúc 08:16 30/11/17
10 phản hồi, lần cuối bởi NGỌC HIẾU  (80 ), lúc 13:56 20/01/18
Trang 1         1   2   3   ... 
Quản lý bởi: