Cổ vật     Đồng hồ     Đồ gỗ     Giám định    

 Quy định sử dụng
1. Quy định chung
Quy định này là bản thỏa thuận giữa một bên là Ban quản trị website PhoCoVat.vn (sau đây được viết ngắn gọn là "chúng tôi") và một bên là bất kỳ cá nhân, tổ chức nào truy cập vào hoặc sử dụng nội dung từ website này (sau đây được viết ngắn gọn là "bạn").

Bạn đồng ý chấp nhận nghĩa vụ phải đọc và luôn cập nhật nội dung mới của bản quy định này. Nội dung của bản quy định này có thể bị thay đổi, chúng tôi giữ quyền công bố bản quy định mới cho website bất cứ khi nào, do đó bạn phải luôn luôn tự cập nhật bản quy định này tại địa chỉ website của chúng tôi. Bạn cũng không được viện dẫn lý do chưa đọc được hoặc chưa biết có thay đổi nội dung của bản quy định này.

Bạn đồng ý tuân thủ mọi quy định trong bản quy định này. Nếu bạn không đồng ý tuân thủ mọi quy định thì xin vui lòng ngừng các hành động truy cập và sử dụng mọi nội dung từ website này.

Chúng tôi giữ quyền sử dụng mọi nội dung được đăng trên PhoCoVat.vn bao gồm mọi hình ảnh và văn bản mà bạn đưa lên. Các tổ chức cá nhân khác không được quyền sử dụng lại mọi nội dung từ PhoCoVat.vn mà chưa nhận được sự đồng ý cụ thể của chúng tôi.

2. Quy định về đăng ký tài khoản thành viên

Bạn phải đăng ký tài khoản thành viên để sử dụng các chức năng chỉ dành riêng cho thành viên như đăng sản phẩm, gửi tin nhắn, ...

Bạn chỉ được đăng ký một tài khoản thành viên duy nhất, bạn không được đăng ký nhiều tài khoản thành viên.

Bạn có nghĩa vụ cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác khi đăng ký tài khoản thành viên.

Bạn có nghĩa vụ tự bảo vệ mật khẩu và các thông tin khác thuộc tài khoản thành viên của mình. Chúng tôi không chịu mọi trách nhiệm khi bạn bị mất thông tin tài khoản, tuy nhiên chúng tôi sẽ cố gắng để làm giảm thiệt hại cho bạn trong khả năng có thể.

3. Quy định về việc đưa nội dung

Bạn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi nội dung bao gồm hình ảnh và văn bản mà bạn đưa lên trang web. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung mà bạn đưa lên.

Chúng tôi có quyền sử dụng mọi nội dung mà bạn đưa lên, trong đó bao gồm cả quyền kiểm duyệt, sửa, xóa, di chuyển nội dung của bạn mà không cần báo trước.

Nội dung của bạn đưa lên trang web không được vi phạm pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; phải đảm bảo trung thực; không được liên quan đến tôn giáo, chính trị, khiêu dâm; không ảnh hưởng xấu đến văn hóa dân tộc; không truyền bá mê tín dị đoan.

Nội dung của bạn đưa lên trang web không được đăng tin xúc phạm danh dự của cá nhân tổ chức khác.

Bạn không được spam bằng cách đăng bài trùng lặp.

Bạn không được viết Tiếng Việt không dấu.

Bạn không được cố ý dùng các đoạn mã (code) hoặc cố ý viết dính liền nhiều ký tự với nhau để tác động đến cách trình bày của trang web.

4. Quy định về việc truy cập, xem và sử dụng nội dung

Bạn không được cố ý truy cập vào các chức năng hoặc các trang không được hiển thị để cho phép bạn truy cập.

Bạn không được sử dụng trang web này để thu thập hoặc để chiếm đoạt trái phép thông tin tài khoản của cá nhân tổ chức khác hoặc để tấn công các hệ thống khác.

Bạn có nghĩa vụ tự xác thực các nội dung được đăng trên trang web này, tất cả các thiệt hại có thể có từ việc sử dụng các nội dung trên trang web này đều thuộc trách nhiệm của người đăng tin và bạn. Tuy nhiên chúng tôi sẽ cố gắng trong khả năng để hạn chế những thiệt hại có thể gây ra cho bạn.

5. Các quy định khác

Bản quy định này có hiệu lực kể từ ngày được công bố.

Mọi quy định trái với quy định này đều không còn hiệu lực kể từ ngày quy định này được ban hành.

Chúng tôi giữ quyền tác giả về bản quy định này và bảo lưu mọi quyền. Bạn không được sao chép lại toàn bộ hoặc từng phần bản quy định này dưới mọi hình thức.

Ban quản trị trang web PhoCoVat.vn