Email / Số điện thoại
   Mật khẩu
Đăng ký thành viên  Quên tài khoản? 
Cổ vật     Đồng hồ     Đồ gỗ     Giám định    
  Cổ vật gốm sứ
 Đồ gỗ
 Đồng hồ
 Tiền xu - đồ kim loại
 Giám định
 Gốm sứ
 Đồ xưa
 Đá quý
 Cổ vật loại khác
 
Cặp hồ lô song sinh tản vân

Tại Hưng Yên.  Có 1 phản hồi. 
hthang    (103 )
lúc 08:15 30/07/20

lần cuối bởi hthang    (103 )
lúc 20:21 Hôm nay
Tranh sứ lân vờn cầu

Tại Hưng Yên.  Có 1 phản hồi. 
hthang    (103 )
lúc 15:06 29/07/20

lần cuối bởi hthang    (103 )
lúc 20:21 Hôm nay
Thủy tinh màu thủ công, bình rượu 2 lớp. Nhật

Tại An Giang.  Có 2 phản hồi. 
THẢO LX   (19 )
lúc 16:04 29/07/20

lần cuối bởi THẢO LX   (19 )
lúc 17:20 Hôm nay
Chảo đồng xưa nguyên tấm, dày dặn

Tại An Giang. 
THẢO LX   (19 )
lúc 17:00 Hôm nay
Giao lưu bình đất mạnh thần.!!! (Đã nhận gạch)

Tại Tiền Giang.  Có 8 phản hồi. 
NGỌC HIẾU    (105 )
lúc 10:03 27/12/19

lần cuối bởi Trúc Giang    (33 )
lúc 16:10 Hôm nay
Giao lưu bình màu ngũ sắc!!! (Đã nhận gạch)

Tại Tiền Giang.  Có 4 phản hồi. 
NGỌC HIẾU    (105 )
lúc 14:10 02/07/20

lần cuối bởi Trúc Giang    (33 )
lúc 16:08 Hôm nay
Cần giao lưu một đĩa cá Minh huyết đỉa rất đẹp

Tại Hà Nội.  Có 58 phản hồi. 
nguyen van thang   (4 )
lúc 15:29 13/06/19

lần cuối bởi Trúc Giang    (33 )
lúc 16:07 Hôm nay
Cho tiền không bằng chĩ nhau phương thuốc.

Tại HCM.  Có 22 phản hồi. 
lê đình thuận    (16 )
lúc 16:31 14/04/20

lần cuối bởi Trúc Giang    (33 )
lúc 16:06 Hôm nay
9 viên thanh trầm chìm!

Tại HCM.  Có 25 phản hồi. 
lê đình thuận    (16 )
lúc 09:02 17/10/18

lần cuối bởi Trúc Giang    (33 )
lúc 16:06 Hôm nay
Giao lưu ca sành ngũ sắc Nhật tuyệt đẹp!! (Đã bán)

Tại Tiền Giang.  Có 13 phản hồi. 
NGỌC HIẾU    (105 )
lúc 09:40 25/08/18

lần cuối bởi Trúc Giang    (33 )
lúc 14:54 Hôm nay
Giao lưu hộp sành.!!(Đã bán)

Tại Tiền Giang.  Có 23 phản hồi. 
NGỌC HIẾU    (105 )
lúc 14:51 06/12/17

lần cuối bởi Trúc Giang    (33 )
lúc 14:53 Hôm nay
GL Ấm gốm

Tại Đồng Nai.  Có 64 phản hồi. 
NGUYEN MY THIEN   (0 )
lúc 08:48 13/08/19

lần cuối bởi NGUYEN MY THIEN   (0 )
lúc 14:02 Hôm nay
GL bình gốm

Tại Đồng Nai.  Có 21 phản hồi. 
NGUYEN MY THIEN   (0 )
lúc 09:18 23/06/20

lần cuối bởi NGUYEN MY THIEN   (0 )
lúc 14:02 Hôm nay
GL gốm NAM BỘ

Tại Đồng Nai.  Có 51 phản hồi. 
NGUYEN MY THIEN   (0 )
lúc 10:28 15/01/19

lần cuối bởi NGUYEN MY THIEN   (0 )
lúc 14:02 Hôm nay
Giao lưu ống vắt treo tường !!! (Đã nhận gạch)

Tại Tiền Giang.  Có 16 phản hồi. 
NGỌC HIẾU    (105 )
lúc 09:48 05/12/18

lần cuối bởi Trúc Giang    (33 )
lúc 11:05 Hôm nay
Bình vai vuông bát tiên quá hải

Tại HCM.  Có 2 phản hồi. 
Lê Thành Quang   (10 )
lúc 15:48 Hôm qua

lần cuối bởi Lê Thành Quang   (10 )
lúc 10:36 Hôm nay
Một cặp bình Khang Hy cao 55cm , lành tít

Tại Bà Rịa Vũng Tàu.  Có 20 phản hồi. 
Phạm Thế Giang   (1 )
lúc 11:54 11/06/20

lần cuối bởi Phạm Thế Giang   (1 )
lúc 08:41 Hôm nay
Bộ bình Nhật cổ

Tại Bà Rịa Vũng Tàu.  Có 22 phản hồi. 
Phạm Thế Giang   (1 )
lúc 12:04 11/06/20

lần cuối bởi Phạm Thế Giang   (1 )
lúc 08:41 Hôm nay
Bộ trà trâu Ung Chính . 1 bình trà ,3 ly , 3 dĩa , lành tít

Tại Bà Rịa Vũng Tàu.  Có 22 phản hồi. 
Phạm Thế Giang   (1 )
lúc 12:15 11/06/20

lần cuối bởi Phạm Thế Giang   (1 )
lúc 08:41 Hôm nay
lọ trà thời lê= 650k bao ship

Tại Vĩnh Phúc. 
Đức Quang   (130 )
lúc 08:28 Hôm nay
ấm sành lê

Tại Vĩnh Phúc. 
Đức Quang   (130 )
lúc 08:26 Hôm nay
chữ phúc trên gốm hoa lam

Tại Vĩnh Phúc. 
Đức Quang   (130 )
lúc 08:24 Hôm nay
Điếu 2 bầu lục giác rồng, tầu cần đồng chạm khắc đẹp

Tại Hưng Yên. 
hthang    (103 )
lúc 20:30 Hôm qua
Nai đẹp

Tại Hưng Yên. 
hthang    (103 )
lúc 20:25 Hôm qua
Đôi phụng tha thư mẫu đơn

Tại Hưng Yên.  Có 1 phản hồi. 
hthang    (103 )
lúc 16:21 24/07/20

lần cuối bởi hthang    (103 )
lúc 20:23 Hôm qua
Giao lưu tiềm ngũ sắc !!! (Đã nhận gạch)

Tại Tiền Giang.  Có 4 phản hồi. 
NGỌC HIẾU    (105 )
lúc 10:42 29/02/20

lần cuối bởi Trúc Giang    (33 )
lúc 20:22 Hôm qua
Giao lưu đỉnh xông trầm !!! (Đã nhận gạch)

Tại Tiền Giang.  Có 4 phản hồi. 
NGỌC HIẾU    (105 )
lúc 09:57 30/06/20

lần cuối bởi Trúc Giang    (33 )
lúc 18:36 Hôm qua
Gia Long tẩu quốc

Tại Nam Định.  Có 41 phản hồi. 
hoang hai   (54 )
lúc 08:53 30/09/17

lần cuối bởi hoang hai   (54 )
lúc 10:47 Hôm qua
Bộ chén tích Tầm ẩn giả bất ngộ.

Tại Nam Định.  Có 45 phản hồi. 
hoang hai   (54 )
lúc 09:55 31/05/18

lần cuối bởi hoang hai   (54 )
lúc 10:46 Hôm qua
Đĩa vẽ hoa thủy tiên.

Tại Nam Định.  Có 67 phản hồi. 
hoang hai   (54 )
lúc 09:31 15/01/18

lần cuối bởi hoang hai   (54 )
lúc 10:46 Hôm qua
Bán rồi

Tại Hưng Yên. 
hthang    (103 )
lúc 09:07 Hôm qua
Dầm 17.5cm

Tại Hưng Yên. 
hthang    (103 )
lúc 08:13 Hôm qua
bá huệ tôn gốm Sài Gòn đầu tk 20

Tại HCM. 
maihoaian   (31 )
lúc 08:08 Hôm qua
Giao lưu bát up !!!

Tại Tiền Giang.  Có 3 phản hồi. 
NGỌC HIẾU    (105 )
lúc 09:56 27/06/20

lần cuối bởi Trúc Giang    (33 )
lúc 00:07 Hôm qua
Giao lưu bát tứ giác !!!

Tại Tiền Giang.  Có 5 phản hồi. 
NGỌC HIẾU    (105 )
lúc 10:37 03/07/20

lần cuối bởi Trúc Giang    (33 )
lúc 00:07 Hôm qua
Giao lưu bình trà đắp nổi gốm sài gòn xưa !!!

Tại Tiền Giang.  Có 5 phản hồi. 
NGỌC HIẾU    (105 )
lúc 09:41 11/07/20

lần cuối bởi Trúc Giang    (33 )
lúc 00:06 Hôm qua
Cần giao lưu một bát Lý

Tại Hà Nội.  Có 31 phản hồi. 
nguyen van thang   (4 )
lúc 20:36 21/09/19

lần cuối bởi nguyen van thang   (4 )
lúc 22:23 01/08/20
Cần giao lưu một bát Lê sâu tuổi

Tại Hà Nội.  Có 27 phản hồi. 
nguyen van thang   (4 )
lúc 20:50 21/10/19

lần cuối bởi nguyen van thang   (4 )
lúc 22:22 01/08/20
Giao lưu hộp pháp lam !!! (Đã bán)

Tại Tiền Giang.  Có 3 phản hồi. 
NGỌC HIẾU    (105 )
lúc 09:13 29/07/20

lần cuối bởi Trúc Giang    (33 )
lúc 11:35 01/08/20
Hoài cổ .

Tại Nam Định. 
hoang hai   (54 )
lúc 09:04 01/08/20
" Chân dài " dạo phố mới .

Tại Nam Định.  Có 84 phản hồi. 
hoang hai   (54 )
lúc 10:32 07/10/17

lần cuối bởi lê đình thuận    (16 )
lúc 09:03 01/08/20
Chùa Hàn Sơn .

Tại Nam Định.  Có 56 phản hồi. 
hoang hai   (54 )
lúc 14:07 04/03/18

lần cuối bởi lê đình thuận    (16 )
lúc 09:03 01/08/20
Các cụ chơi sưa!

Tại HCM.  Có 14 phản hồi. 
lê đình thuận    (16 )
lúc 01:16 27/05/20

lần cuối bởi lê đình thuận    (16 )
lúc 09:02 01/08/20
Đây là miếng kỳ nam xanh( thanh kỳ)!

Tại HCM.  Có 8 phản hồi. 
lê đình thuận    (16 )
lúc 13:55 21/07/20

lần cuối bởi lê đình thuận    (16 )
lúc 09:02 01/08/20
Nậm Mai Thọ.

Tại Nam Định.  Có 74 phản hồi. 
hoang hai   (54 )
lúc 10:42 22/02/18

lần cuối bởi hoang hai   (54 )
lúc 08:55 01/08/20
Mâm bồng - kính phố

Tại Thái Bình.  Có 118 phản hồi. 
Phạm Anh Bằng    (194 )
lúc 18:16 23/12/19

lần cuối bởi hoang hai   (54 )
lúc 08:53 01/08/20
Bình Tầu chuẩn cổ vẽ Long ổ /

Tại Thái Bình.  Có 139 phản hồi. 
Phạm Anh Bằng    (194 )
lúc 17:48 23/12/19

lần cuối bởi hoang hai   (54 )
lúc 08:53 01/08/20
Lục bình Bát tràng cổ đắp hồng công GL. LH 0912081229

Tại Hà Nội.  Có 10 phản hồi. 
Nguyễn Quân   (87 )
lúc 22:29 11/02/20

lần cuối bởi Nguyễn Quân   (87 )
lúc 08:47 01/08/20
Lọ Vạn Ninh cổ lưỡng long tranh châu GL. LH 0912081229

Tại Hà Nội.  Có 2 phản hồi. 
Nguyễn Quân   (87 )
lúc 10:46 15/07/20

lần cuối bởi Nguyễn Quân   (87 )
lúc 08:47 01/08/20
Đỉnh quả đào đồng chuẩn cổ GL. Lh 0912081229

Tại Hà Nội.  Có 1 phản hồi. 
Nguyễn Quân   (87 )
lúc 10:49 15/07/20

lần cuối bởi Nguyễn Quân   (87 )
lúc 08:46 01/08/20
Xem tiếp
  1   2   3   ...    
Quản lý bởi: Cường – TP Thanh Hoá,