Email / Số điện thoại
   Mật khẩu
Đăng ký thành viên  Quên tài khoản? 
Cổ vật     Đồng hồ     Đồ gỗ     Giám định    
  Cổ vật gốm sứ
 Đồ gỗ
 Đồng hồ
 Tiền xu - đồ kim loại
 Giám định
 Gốm sứ
 Đồ xưa
 Đá quý
 Cổ vật loại khác
 
Bộ ly đĩa trà Ung Chính.

Tại Khánh Hòa.  Có 34 phản hồi. 
Đặng Trần    (52 )
lúc 20:13 08/07/18

lần cuối bởi Đặng Trần    (52 )
lúc 20:30 Hôm nay
Bình vạn ninh vẽ thủy

Tại Khánh Hòa.  Có 30 phản hồi. 
Đặng Trần    (52 )
lúc 08:42 10/07/18

lần cuối bởi Đặng Trần    (52 )
lúc 20:30 Hôm nay
Đĩa cổ đồ Khang Hy.

Tại Khánh Hòa.  Có 70 phản hồi. 
Đặng Trần    (52 )
lúc 08:43 10/01/18

lần cuối bởi Đặng Trần    (52 )
lúc 20:30 Hôm nay
Một Đôi Bình Màu TK 19 Đăng Đối

Tại HCM.  Có 2 phản hồi. 
Trần Minh Đông   (27 )
lúc 18:10 Hôm nay

lần cuối bởi Trần Minh Đông   (27 )
lúc 20:13 Hôm nay
Thành Hóa Nét Đẹp Hoàn Hảo

Tại HCM.  Có 2 phản hồi. 
Trần Minh Đông   (27 )
lúc 18:15 Hôm qua

lần cuối bởi Trần Minh Đông   (27 )
lúc 20:13 Hôm nay
Một Bản Màu TK18 Hoàn Hảo

Tại HCM.  Có 4 phản hồi. 
Trần Minh Đông   (27 )
lúc 09:35 Hôm qua

lần cuối bởi Trần Minh Đông   (27 )
lúc 20:12 Hôm nay
Cặp Bình Lái Thiêu To Đẹp

Tại HCM.  Có 8 phản hồi. 
Nguyễn Thị Ngọc Kiều   (4 )
lúc 09:49 09/10/18

lần cuối bởi Nguyễn Thị Ngọc Kiều   (4 )
lúc 20:11 Hôm nay
Chóe Màu Hỏa Biến Độc Lạ

Tại HCM.  Có 17 phản hồi. 
Nguyễn Thị Ngọc Kiều   (4 )
lúc 20:43 15/09/18

lần cuối bởi Nguyễn Thị Ngọc Kiều   (4 )
lúc 20:11 Hôm nay
Đôi Bình Tàu Với Nét Vẽ Tơ Tóc

Tại HCM.  Có 9 phản hồi. 
Nguyễn Thị Ngọc Kiều   (4 )
lúc 20:59 25/09/18

lần cuối bởi Nguyễn Thị Ngọc Kiều   (4 )
lúc 20:11 Hôm nay
Giao lưu bình tu hú da rạn !!!

Tại Tiền Giang.  Có 1 phản hồi. 
NGỌC HIẾU    (93 )
lúc 13:54 Hôm nay

lần cuối bởi Đặng Trần    (52 )
lúc 19:19 Hôm nay
Đồ đã giao lưu

Tại Khánh Hòa.  Có 11 phản hồi. 
Đặng Trần    (52 )
lúc 08:46 20/09/18

lần cuối bởi Đặng Trần    (52 )
lúc 19:01 Hôm nay
02 ly trà đồ Minh.

Tại Khánh Hòa.  Có 22 phản hồi. 
Đặng Trần    (52 )
lúc 09:50 06/08/18

lần cuối bởi Đặng Trần    (52 )
lúc 18:58 Hôm nay
Tô vẽ cổ đồ

Tại Khánh Hòa.  Có 36 phản hồi. 
Đặng Trần    (52 )
lúc 20:29 08/07/18

lần cuối bởi Đặng Trần    (52 )
lúc 18:58 Hôm nay
Gluu ghè cổ

Tại Khánh Hòa.  Có 1 phản hồi. 
Hoàng Lập   (17 )
lúc 14:48 Hôm nay

lần cuối bởi Đặng Trần    (52 )
lúc 18:57 Hôm nay
Nậm đời Khang Hy.

Tại Bình Định. 
HOÀI - QUY NHƠN    (22 )
lúc 18:37 Hôm nay
Tiêu bản điếu.

Tại Bình Định. 
HOÀI - QUY NHƠN    (22 )
lúc 18:35 Hôm nay
Nậm cổ vút hình Giảo Long.

Tại Bình Định. 
HOÀI - QUY NHƠN    (22 )
lúc 18:32 Hôm nay
Bách Điểu Chầu Hoàng Bản Màu TK 19 Đẹp

Tại HCM. 
Trần Minh Đông   (27 )
lúc 18:29 Hôm nay
Võ tòng đả hổ

Tại Hưng Yên.  Có 6 phản hồi. 
hthang    (102 )
lúc 06:13 07/10/18

lần cuối bởi hthang    (102 )
lúc 18:17 Hôm nay
Dáng chuông ký kiểu

Tại Hưng Yên.  Có 9 phản hồi. 
hthang    (102 )
lúc 20:57 19/09/18

lần cuối bởi hthang    (102 )
lúc 18:17 Hôm nay

1 người thích
Tỳ bà gốm Biên Hòa.

Tại Khánh Hòa.  Có 42 phản hồi. 
Đặng Trần    (52 )
lúc 10:22 14/05/18

lần cuối bởi Trúc Giang    (32 )
lúc 17:47 Hôm nay
Giao lưu vui 2 ly trà lẻ 350K

Tại Khánh Hòa.  Có 13 phản hồi. 
Đặng Trần    (52 )
lúc 09:18 17/09/18

lần cuối bởi Trúc Giang    (32 )
lúc 17:45 Hôm nay
Tô hiệu Nhã Ngọc già đẹp.

Tại Khánh Hòa.  Có 48 phản hồi. 
Đặng Trần    (52 )
lúc 19:51 08/05/18

lần cuối bởi Trúc Giang    (32 )
lúc 17:44 Hôm nay
Ly kiểu hình lon nước ngọt của hãng Cocacola Mỹ.

Tại An Giang. 
THẢO LX   (19 )
lúc 16:12 Hôm nay
Set trà xưa Yoshino NORITAKE Japan (tặng 1 cốc trà men lạ)

Tại An Giang.  Có 2 phản hồi. 
THẢO LX   (19 )
lúc 14:35 11/07/18

lần cuối bởi THẢO LX   (19 )
lúc 16:06 Hôm nay
Tam Hữu.

Tại HCM.  Có 24 phản hồi. 
Thanh Duy    (97 )
lúc 13:12 03/04/18

lần cuối bởi Thanh Duy    (97 )
lúc 15:49 Hôm nay
Bình Vôi Huế

Tại HCM.  Có 33 phản hồi. 
Thanh Duy    (97 )
lúc 10:26 17/06/18

lần cuối bởi Thanh Duy    (97 )
lúc 15:49 Hôm nay
Ngắm

Tại HCM.  Có 8 phản hồi. 
Thanh Duy    (97 )
lúc 11:35 05/09/18

lần cuối bởi Thanh Duy    (97 )
lúc 15:48 Hôm nay
Ống bút 11,5cm

Tại HCM.  Có 2 phản hồi. 
huỳnh chí thanh    (76 )
lúc 18:00 18/10/18

lần cuối bởi hoang hai   (54 )
lúc 15:08 Hôm nay
Giao lưu 2 tô to lành 900k/2

Tại Khánh Hòa.  Có 1 phản hồi. 
Hoàng Lập   (17 )
lúc 16:26 20/10/18

lần cuối bởi Hoàng Lập   (17 )
lúc 14:46 Hôm nay
Gl 3 chén men màu đẹp 400k

Tại Khánh Hòa.  Có 2 phản hồi. 
Hoàng Lập   (17 )
lúc 21:36 26/09/18

lần cuối bởi Hoàng Lập   (17 )
lúc 14:45 Hôm nay
Giao lưu bình vôi quãng đức đẹp

Tại Khánh Hòa.  Có 4 phản hồi. 
Hoàng Lập   (17 )
lúc 21:23 19/09/18

lần cuối bởi Hoàng Lập   (17 )
lúc 14:45 Hôm nay
Ấm trà và ống nhổ men rạn bạch định

Tại HCM.  Có 3 phản hồi. 
huỳnh chí thanh    (76 )
lúc 18:50 04/10/18

lần cuối bởi huỳnh chí thanh    (76 )
lúc 14:43 Hôm nay
lân trên gốm chu đậu

Tại HCM.  Có 25 phản hồi. 
huỳnh chí thanh    (76 )
lúc 18:49 05/11/17

lần cuối bởi huỳnh chí thanh    (76 )
lúc 14:43 Hôm nay
Giao lưu thố đẹp !!!( đã bán)

Tại Tiền Giang. 
NGỌC HIẾU    (93 )
lúc 13:46 Hôm nay
Giao lưu chóe sen le huyết đĩa !!!( Đã bán)

Tại Tiền Giang. 
NGỌC HIẾU    (93 )
lúc 13:07 Hôm nay
Tượng Biên Hoà

Tại HCM.  Có 7 phản hồi. 
PT NGÂN    (85 )
lúc 12:56 12/09/18

lần cuối bởi PT NGÂN    (85 )
lúc 11:35 Hôm nay
Cua Màu Hiếm

Tại HCM. 
Trần Minh Đông   (27 )
lúc 10:50 Hôm nay
Sự Kết Hợp Tuyệt Vời

Tại HCM. 
Trần Minh Đông   (27 )
lúc 10:46 Hôm nay
Đôi Cò Chuẩn Thành Lễ Hàng Hiếm

Tại HCM.  Có 18 phản hồi. 
Nguyễn Thị Ngọc Kiều   (4 )
lúc 10:02 06/09/18

lần cuối bởi Nguyễn Thị Ngọc Kiều   (4 )
lúc 10:43 Hôm nay
Ang Thúy Hồng Siêu Khủng Hiếm Gặp

Tại HCM.  Có 11 phản hồi. 
Nguyễn Thị Ngọc Kiều   (4 )
lúc 16:46 12/08/18

lần cuối bởi Nguyễn Thị Ngọc Kiều   (4 )
lúc 10:41 Hôm nay
Mua Sao Bán Vậy

Tại HCM.  Có 1 phản hồi. 
Nguyễn Thị Ngọc Kiều   (4 )
lúc 09:36 Hôm qua

lần cuối bởi Nguyễn Thị Ngọc Kiều   (4 )
lúc 10:41 Hôm nay
Hoàn Hảo Có Lẽ Hiếm

Tại HCM.  Có 2 phản hồi. 
Trần Minh Đông   (27 )
lúc 16:22 20/10/18

lần cuối bởi Trần Minh Đông   (27 )
lúc 09:25 Hôm nay
Ống Bút Màu Có Hiệu Lò Đẹp Hiếm Thấy

Tại HCM.  Có 2 phản hồi. 
Trần Minh Đông   (27 )
lúc 16:15 20/10/18

lần cuối bởi Trần Minh Đông   (27 )
lúc 09:25 Hôm nay
Bộ Đôi Hoàn Hảo

Tại HCM.  Có 1 phản hồi. 
Trần Minh Đông   (27 )
lúc 15:27 Hôm qua

lần cuối bởi Trần Minh Đông   (27 )
lúc 09:25 Hôm nay
Ắm Siêu Khủng Hàng Hiếm

Tại HCM.  Có 21 phản hồi. 
Nguyễn Thị Ngọc Kiều   (4 )
lúc 21:10 24/08/18

lần cuối bởi Nguyễn Thị Ngọc Kiều   (4 )
lúc 09:24 Hôm nay
Chóe Khủng Xoay Tay Vẽ Cực Đẹp

Tại HCM.  Có 46 phản hồi. 
Nguyễn Thị Ngọc Kiều   (4 )
lúc 20:46 05/08/18

lần cuối bởi Nguyễn Thị Ngọc Kiều   (4 )
lúc 09:24 Hôm nay
Thống Tàu Tích Quan Xử Án Vẽ Cực Đẹp Hiếm Thấy

Tại HCM.  Có 15 phản hồi. 
Nguyễn Thị Ngọc Kiều   (4 )
lúc 16:44 24/09/18

lần cuối bởi Nguyễn Thị Ngọc Kiều   (4 )
lúc 09:24 Hôm nay
Cốc trà nghệ thuật xưa Nhật

Tại An Giang. 
THẢO LX   (19 )
lúc 09:24 Hôm nay
Giao Lưu 4 Bình Sài Gòn Và Lái Thiêu

Tại HCM.  Có 18 phản hồi. 
Nguyễn Thị Ngọc Kiều   (4 )
lúc 15:16 04/10/18

lần cuối bởi Nguyễn Thị Ngọc Kiều   (4 )
lúc 09:24 Hôm nay
Xem tiếp
  1   2   3   ...    
Quản lý bởi: Cường – TP Thanh Hoá,