Cổ vật     Đồng hồ     Đồ gỗ     Giám định    
Thành viên khác nhận xét Đồ đồng minh châm
Điểm uy tín: 1
Chú ý: Nếu bạn đánh giá nhiều lần cho một người, chỉ có lần đánh giá cuối cùng là được tính.
Tổng số đánh giá: 1
 Đánh giá tốt: 1
 Đánh giá bình thường: 0
 Đánh giá không tốt: 0
STT Nội dung Người nhận xét Lúc
1 Đã giao lưu, uy tín, chất lượng và trách nhiệm! Mỹ Nghệ Thành Đô  (127 )
08:54 20/05/2019
Trang:    Trước  1   Sau