Cổ vật     Đồng hồ     Đồ gỗ     Giám định    
 Đỗ Thị Loan (1 )
Muốn biết thêm chi tiết liên hệ zalo 0937193586 . Để xem nhiều đò hơn
  Đã đăng    Thông tin 
Đăng lúc 09:52 16/10/17
42 phản hồi
Thần chiến tranh đồng cổ dát vàng Thần chiến tranh đồng cổ dát vàng

Đăng lúc 09:52 16/10/17
42 phản hồi
Đăng lúc 09:55 16/10/17
39 phản hồi
Bộ bình cổ Nhật Bộ bình cổ Nhật

Đăng lúc 09:55 16/10/17
39 phản hồi
Đăng lúc 10:14 16/10/17
41 phản hồi
Bình Khang Hy Bình Khang Hy

Đăng lúc 10:14 16/10/17
41 phản hồi
Đăng lúc 10:16 16/10/17
41 phản hồi
Bình Khang Hy Bình Khang Hy

Đăng lúc 10:16 16/10/17
41 phản hồi
Đăng lúc 10:09 16/10/17
41 phản hồi
Bộ trâu Ung Chính , 3 ly , 3 đĩa , lành tít Bộ trâu Ung Chính , 3 ly , 3 đĩa , lành tít

Đăng lúc 10:09 16/10/17
41 phản hồi
Đăng lúc 10:20 16/10/17
40 phản hồi
Tựing cổ Tựing cổ

Đăng lúc 10:20 16/10/17
40 phản hồi
Đăng lúc 10:20 16/10/17
38 phản hồi
Tượng đồng 4 mặt Tượng đồng 4 mặt

Đăng lúc 10:20 16/10/17
38 phản hồi