Cổ vật     Đồng hồ     Đồ gỗ     Giám định    
 Lê Hoàng (5 )
  Đã đăng    Thông tin 
Đăng lúc 12:42 24/03/19
85 phản hồi
giao lưu linga bằng đá cao 32cm Ngang 15cm nặng 17kg giao lưu linga bằng đá cao 32cm Ngang 15cm nặng 17kg

Đăng lúc 12:42 24/03/19
85 phản hồi
Đăng lúc 00:46 10/05/19
42 phản hồi
giao lưu,linga bằng đá đen cao 47 cm nặng 33 kg giao lưu,linga bằng đá đen cao 47 cm nặng 33 kg

Đăng lúc 00:46 10/05/19
42 phản hồi
Đăng lúc 19:02 06/04/19
78 phản hồi
giao lưu con heo đá dài 34 cm nặng 10 kg giao lưu con heo đá dài 34 cm nặng 10 kg

Đăng lúc 19:02 06/04/19
78 phản hồi
Đăng lúc 12:34 26/03/19
83 phản hồi
Giao lưu 3 kiếm đao bằng đá dài 56cm ngang 10cm Giao lưu 3 kiếm đao bằng đá dài 56cm ngang 10cm

Đăng lúc 12:34 26/03/19
83 phản hồi
Đăng lúc 17:39 04/05/19
1 phản hồi
Giao lưu con cá giày 80 cm cao 42 cm nặng 59 kg Giao lưu con cá giày 80 cm cao 42 cm nặng 59 kg

Đăng lúc 17:39 04/05/19
1 phản hồi
Đăng lúc 20:12 02/05/19
1 phản hồi
Giao lưu tượng đá đen cao 39 cm nặng 8,1 kg Giao lưu tượng đá đen cao 39 cm nặng 8,1 kg

Đăng lúc 20:12 02/05/19
1 phản hồi
Đăng lúc 16:24 23/03/19
2 phản hồi
giao lưu linga bằng đá cao 32cm Ngang 15cm nặng 17kg giao lưu linga bằng đá cao 32cm Ngang 15cm nặng 17kg

Đăng lúc 16:24 23/03/19
2 phản hồi
Đăng lúc 16:51 23/03/19
2 phản hồi
giao lưu cái thố giao lưu cái thố

Đăng lúc 16:51 23/03/19
2 phản hồi
Đăng lúc 16:47 23/03/19
2 phản hồi
Giao lưu ba chiếc vòng Thủy Tinh Giao lưu ba chiếc vòng Thủy Tinh

Đăng lúc 16:47 23/03/19
2 phản hồi

1 người thích
Đăng lúc 12:46 24/03/19
42 phản hồi
Giao lưu ba chiếc vòng Thủy Tinh Giao lưu ba chiếc vòng Thủy Tinh

Đăng lúc 12:46 24/03/19
42 phản hồi
Đăng lúc 19:09 24/03/19
7 phản hồi
Giao lưu cái đĩa Giao lưu cái đĩa

Đăng lúc 19:09 24/03/19
7 phản hồi
Đăng lúc 19:25 27/10/17
13 phản hồi
Giao lưu hai cây búa đá nặng 9,1kg dài 62 cm Giao lưu hai cây búa đá nặng 9,1kg dài 62 cm

Đăng lúc 19:25 27/10/17
13 phản hồi
Trang:    Trước  1   2   3   4   Sau