Lê Hoàng (5 )
  Đã đăng    Thông tin 
Đăng lúc 19:25 27/10/17
10 phản hồi
Giao lưu hai cây búa đá nặng 9,1kg dài 62 cm Giao lưu hai cây búa đá nặng 9,1kg dài 62 cm

Đăng lúc 19:25 27/10/17
10 phản hồi
Đăng lúc 12:28 25/10/17
28 phản hồi
Giao lưu bình bông cao 41 cm Giao lưu bình bông cao 41 cm

Đăng lúc 12:28 25/10/17
28 phản hồi
Đăng lúc 12:25 25/10/17
27 phản hồi
Giao lưu bình bông cao 46 cm vòng bụng 67 cm Giao lưu bình bông cao 46 cm vòng bụng 67 cm

Đăng lúc 12:25 25/10/17
27 phản hồi
Đăng lúc 12:31 25/10/17
28 phản hồi
Giao lưu cái thố Giao lưu cái thố

Đăng lúc 12:31 25/10/17
28 phản hồi
Đăng lúc 11:04 17/10/17
38 phản hồi
Giao lưu Tượng Đồng cao 44 cm Nặng 4 kg Giao lưu Tượng Đồng cao 44 cm Nặng 4 kg

Đăng lúc 11:04 17/10/17
38 phản hồi
Đăng lúc 11:59 17/10/17
36 phản hồi
Giao lưu Tượng Đồng cao 49 cm nặng,3,6kg Giao lưu Tượng Đồng cao 49 cm nặng,3,6kg

Đăng lúc 11:59 17/10/17
36 phản hồi
Đăng lúc 17:01 25/10/17
11 phản hồi
Giao lưu hữu một vòi cao 29 cm Giao lưu hữu một vòi cao 29 cm

Đăng lúc 17:01 25/10/17
11 phản hồi
Đăng lúc 16:43 25/10/17
11 phản hồi
Giao lưu chanđy bằng đất Giao lưu chanđy bằng đất

Đăng lúc 16:43 25/10/17
11 phản hồi
Đăng lúc 12:51 17/10/17
12 phản hồi
Giao lưu vòng tay Thủy Tinh Giao lưu vòng tay Thủy Tinh

Đăng lúc 12:51 17/10/17
12 phản hồi
Đăng lúc 11:45 17/10/17
10 phản hồi
Giao lưu lin ga cao 36 cm ngang 22 cm nặng 16,5kg Giao lưu lin ga cao 36 cm ngang 22 cm nặng 16,5kg

Đăng lúc 11:45 17/10/17
10 phản hồi
Đăng lúc 11:51 17/10/17
10 phản hồi
Giao lưu lin ga bằng đá cao 39 cm nặng 27 ,5kg Giao lưu lin ga bằng đá cao 39 cm nặng 27 ,5kg

Đăng lúc 11:51 17/10/17
10 phản hồi
Đăng lúc 19:37 02/11/17
7 phản hồi
Đã xong Đã xong

Đăng lúc 19:37 02/11/17
7 phản hồi
Trang:    Trước  1   2   Sau