Cổ vật     Đồng hồ     Đồ gỗ     Giám định    
Tên đại diện:
(Nickname)
Mã số thành viên: 304982
Tham gia từ: ngày 23 tháng 02 năm 2019
Địa chỉ:
Tỉnh thành:
Thông tin liên hệ
Họ và tên: Đồ đồng minh châm
Điện thoại di động: 0989857989
Liên hệ
Gửi tới: Đồ đồng minh châm
Nội dung: