Cổ vật     Đồng hồ     Đồ gỗ     Giám định    
Đăng lúc 15:40 16/05/19
16 phản hồi
dĩa men xám chuẩn cổ 31cm, cuối nguyên đầu minh dĩa men xám chuẩn cổ 31cm, cuối nguyên đầu minh

Đăng lúc 15:40 16/05/19
16 phản hồi
Đăng lúc 18:20 20/05/19
16 phản hồi
dĩa có đế men celadon xanh đậu, 18cm dĩa có đế men celadon xanh đậu, 18cm

Đăng lúc 18:20 20/05/19
16 phản hồi
Đăng lúc 11:44 06/11/19
3 phản hồi
Giao lưu vòng ngọc chuẩn ngọc xưa cổ như ảnh Giao lưu vòng ngọc chuẩn ngọc xưa cổ như ảnh

Đăng lúc 11:44 06/11/19
3 phản hồi
Đăng lúc 10:24 18/06/19
15 phản hồi
giao lưu bat vẽ ngựa đời minh, sâu lòng 15cm giao lưu bat vẽ ngựa đời minh, sâu lòng 15cm

Đăng lúc 10:24 18/06/19
15 phản hồi
Đăng lúc 10:34 01/11/19
5 phản hồi
Giao lưu Thố long ẩn chàm A, Nét vẽ tơ tóc Giao lưu Thố long ẩn chàm A, Nét vẽ tơ tóc

Đăng lúc 10:34 01/11/19
5 phản hồi
Đăng lúc 12:04 24/10/19
3 phản hồi
Giao lưu đá thiên nhiên Giao lưu đá thiên nhiên

Đăng lúc 12:04 24/10/19
3 phản hồi
Đăng lúc 09:18 02/10/19
16 phản hồi
Giao lưu bình trà Ung Chính chuẩn cổ vẽ người Giao lưu bình trà Ung Chính chuẩn cổ vẽ người

Đăng lúc 09:18 02/10/19
16 phản hồi
Đăng lúc 17:19 17/06/19
17 phản hồi
ấm tử sa dáng nhanh trúc ấm tử sa dáng nhanh trúc

Đăng lúc 17:19 17/06/19
17 phản hồi
Trang:    Trước  1   2   3   Sau