Email / Số điện thoại
Mật khẩu
Đăng ký thành viên  Quên tài khoản? 
Cổ vật     Đồng hồ     Đồ gỗ     Giám định    
Đăng lúc 21:22 16/10/17
13 phản hồi
Triện lân bằng đồng, Triện lân bằng đồng,

Đăng lúc 21:22 16/10/17
13 phản hồi
Đăng lúc 21:18 16/10/17
23 phản hồi
Tiền Minh Mạng xưa, bằng đồng, 7k 1 tờ Tiền Minh Mạng xưa, bằng đồng, 7k 1 tờ

Đăng lúc 21:18 16/10/17
23 phản hồi
Đăng lúc 17:06 24/10/17
13 phản hồi
Hủ Minh, 4 vấu, lành, cao 9.5cm, đk bụng 9,5cm Hủ Minh, 4 vấu, lành, cao 9.5cm, đk bụng 9,5cm

Đăng lúc 17:06 24/10/17
13 phản hồi
Đăng lúc 17:30 19/10/17
18 phản hồi
Chén trà bách hoa 12 con giáp . 12 chén 440k Chén trà bách hoa 12 con giáp . 12 chén 440k

Đăng lúc 17:30 19/10/17
18 phản hồi
Đăng lúc 06:25 30/12/17
15 phản hồi
Thủy trì C Minh cao 4.5cm. Dk 5.5cm . Lành tít. Thủy trì C Minh cao 4.5cm. Dk 5.5cm . Lành tít.

Đăng lúc 06:25 30/12/17
15 phản hồi
Đăng lúc 21:52 23/10/17
3 phản hồi
Đĩa Chu đậu chuẩn cổ . Giao lưu. Dk 13cm .. Đĩa Chu đậu chuẩn cổ . Giao lưu. Dk 13cm ..

Đăng lúc 21:52 23/10/17
3 phản hồi
Đăng lúc 15:34 24/01/18
7 phản hồi
Cặp hạc bằng đồng cao 19cm, lành tít, giá 480k. Cặp hạc bằng đồng cao 19cm, lành tít, giá 480k.

Đăng lúc 15:34 24/01/18
7 phản hồi
Đăng lúc 19:55 13/10/17
24 phản hồi
Tương nữ thần, Tương nữ thần,

Đăng lúc 19:55 13/10/17
24 phản hồi
Đăng lúc 06:22 30/12/17
31 phản hồi
Đỉnh đồng quả bóng xưa cao 54cm. Nặng 14.5kg Đỉnh đồng quả bóng xưa cao 54cm. Nặng 14.5kg

Đăng lúc 06:22 30/12/17
31 phản hồi
Đăng lúc 21:19 16/10/17
26 phản hồi
Tiền Minh Mạng xưa, bằng đồng! 7k 1tờ Tiền Minh Mạng xưa, bằng đồng! 7k 1tờ

Đăng lúc 21:19 16/10/17
26 phản hồi
Đăng lúc 09:22 02/10/17
21 phản hồi
Tiền xu Minh Mạng xưa. Bằng đồng .Giá 7k 1 tờ. Tiền xu Minh Mạng xưa. Bằng đồng .Giá 7k 1 tờ.

Đăng lúc 09:22 02/10/17
21 phản hồi
Trang:    Trước  1   2   3   4   5   Sau