Cổ vật     Đồng hồ     Đồ gỗ     Giám định    
Đăng lúc 08:37 15/02/19
12 phản hồi
ấm tử sa Tàu dáng thủy bình cao 6.5cm!! ấm tử sa Tàu dáng thủy bình cao 6.5cm!!

Đăng lúc 08:37 15/02/19
12 phản hồi
Đăng lúc 09:12 17/10/17
16 phản hồi
Bình trà Nhật xưa. Thân lành. Cao 6cm. Bình trà Nhật xưa. Thân lành. Cao 6cm.

Đăng lúc 09:12 17/10/17
16 phản hồi
Đăng lúc 08:57 18/04/19
9 phản hồi
Chiêng đồng dk 21cm,,, 280k.. Chiêng đồng dk 21cm,,, 280k..

Đăng lúc 08:57 18/04/19
9 phản hồi
Đăng lúc 19:36 16/10/17
43 phản hồi
Tượng đồng cao 11cm, giá 200k/ 1 cái. Tượng đồng cao 11cm, giá 200k/ 1 cái.

Đăng lúc 19:36 16/10/17
43 phản hồi
Đăng lúc 09:17 21/12/18
16 phản hồi
2 đĩa Nhật xưa dk 17cm giá 300k 2 đĩa Nhật xưa dk 17cm giá 300k

Đăng lúc 09:17 21/12/18
16 phản hồi
Đăng lúc 09:57 01/03/19
12 phản hồi
bình xưa màu lục dk 7cm cao 10cm... bình xưa màu lục dk 7cm cao 10cm...

Đăng lúc 09:57 01/03/19
12 phản hồi
Đăng lúc 07:38 04/06/19
4 phản hồi
Bộ lư mắt trúc cao 50cm Bộ lư mắt trúc cao 50cm

Đăng lúc 07:38 04/06/19
4 phản hồi
Đăng lúc 19:55 13/10/17
38 phản hồi
Tương nữ thần, Tương nữ thần,

Đăng lúc 19:55 13/10/17
38 phản hồi
Đăng lúc 21:52 23/10/17
10 phản hồi
Đĩa Chu đậu chuẩn cổ . Giao lưu. Dk 13cm .. Đĩa Chu đậu chuẩn cổ . Giao lưu. Dk 13cm ..

Đăng lúc 21:52 23/10/17
10 phản hồi
Đăng lúc 08:18 27/10/17
15 phản hồi
Tô Nhật . Đk 20cm. Giá .. Tô Nhật . Đk 20cm. Giá ..

Đăng lúc 08:18 27/10/17
15 phản hồi
Đăng lúc 19:58 16/10/17
20 phản hồi
Ống hít Chu Đậu, dáng củ tỏi! Ống hít Chu Đậu, dáng củ tỏi!

Đăng lúc 19:58 16/10/17
20 phản hồi
Đăng lúc 16:51 03/08/18
25 phản hồi
Đôn kê bát bằng gỗ. Dk mặt 8.5cm.giá 25k 1 cái! Đôn kê bát bằng gỗ. Dk mặt 8.5cm.giá 25k 1 cái!

Đăng lúc 16:51 03/08/18
25 phản hồi
Đăng lúc 19:47 16/10/17
37 phản hồi
1 cái tượng bằng đồng, giá 250k 1 cái tượng bằng đồng, giá 250k

Đăng lúc 19:47 16/10/17
37 phản hồi
Đăng lúc 08:14 22/03/19
7 phản hồi
Đĩa lam xưa dk 12cm..,,300k Đĩa lam xưa dk 12cm..,,300k

Đăng lúc 08:14 22/03/19
7 phản hồi
Trang:    Trước  1   2   3   4   5   Sau