Đăng lúc 10:55 01/02/18
4 phản hồi
2 đĩa Tàu Thanh. dk 15cm vẽ phật thủ giá 250k 2 đĩa Tàu Thanh. dk 15cm vẽ phật thủ giá 250k

Đăng lúc 10:55 01/02/18
4 phản hồi
Đăng lúc 09:22 02/10/17
17 phản hồi
Tiền xu Minh Mạng xưa. Bằng đồng .Giá 7k 1 tờ. Tiền xu Minh Mạng xưa. Bằng đồng .Giá 7k 1 tờ.

Đăng lúc 09:22 02/10/17
17 phản hồi
Đăng lúc 19:36 16/10/17
17 phản hồi
Tượng đồng cao 11cm, giá 200k/ 1 cái. Tượng đồng cao 11cm, giá 200k/ 1 cái.

Đăng lúc 19:36 16/10/17
17 phản hồi
Đăng lúc 21:19 16/10/17
21 phản hồi
Tiền Minh Mạng xưa, bằng đồng! 7k 1tờ Tiền Minh Mạng xưa, bằng đồng! 7k 1tờ

Đăng lúc 21:19 16/10/17
21 phản hồi
Đăng lúc 06:22 30/12/17
27 phản hồi
Đỉnh đồng quả bóng xưa cao 54cm. Nặng 14.5kg Đỉnh đồng quả bóng xưa cao 54cm. Nặng 14.5kg

Đăng lúc 06:22 30/12/17
27 phản hồi
Đăng lúc 20:22 31/01/18
3 phản hồi
2 đĩa Tàu Thanh dk 15cm vẽ phật thủ giá 250k 2 đĩa Tàu Thanh dk 15cm vẽ phật thủ giá 250k

Đăng lúc 20:22 31/01/18
3 phản hồi
Đăng lúc 21:22 16/10/17
11 phản hồi
Triện lân bằng đồng, Triện lân bằng đồng,

Đăng lúc 21:22 16/10/17
11 phản hồi
Đăng lúc 09:03 27/10/17
10 phản hồi
Triện lân bằng đồng,giá 280k. Triện lân bằng đồng,giá 280k.

Đăng lúc 09:03 27/10/17
10 phản hồi
Đăng lúc 09:04 27/10/17
8 phản hồi
Mâm đồng chạm thủng long lân qui phụng Mâm đồng chạm thủng long lân qui phụng

Đăng lúc 09:04 27/10/17
8 phản hồi
Đăng lúc 10:50 01/02/18
2 phản hồi
Chóe Tàu vẽ long phụng cao 47cm. Giá.. Chóe Tàu vẽ long phụng cao 47cm. Giá..

Đăng lúc 10:50 01/02/18
2 phản hồi
Đăng lúc 08:37 18/03/18
1 phản hồi
Chiêng đồng đk 21cm, giá 280k Chiêng đồng đk 21cm, giá 280k

Đăng lúc 08:37 18/03/18
1 phản hồi
Đăng lúc 15:34 24/01/18
4 phản hồi
Cặp hạc bằng đồng cao 19cm, lành tít, giá 480k. Cặp hạc bằng đồng cao 19cm, lành tít, giá 480k.

Đăng lúc 15:34 24/01/18
4 phản hồi
Đăng lúc 20:35 10/01/18
15 phản hồi
Dầm trà song long chuẩn cổ dk 13cm Dầm trà song long chuẩn cổ dk 13cm

Đăng lúc 20:35 10/01/18
15 phản hồi
Đăng lúc 17:00 24/10/17
4 phản hồi
Chén trà Chu Đậu chuẩn cổ, 600 năm tuổi Chén trà Chu Đậu chuẩn cổ, 600 năm tuổi

Đăng lúc 17:00 24/10/17
4 phản hồi
Trang:    Trước  1   2   3   4   5   Sau