Cổ vật     Đồng hồ     Đồ gỗ     Giám định    
Đăng lúc 09:22 02/10/17
26 phản hồi
Tiền xu Minh Mạng xưa. Bằng đồng .Giá 7k 1 tờ. Tiền xu Minh Mạng xưa. Bằng đồng .Giá 7k 1 tờ.

Đăng lúc 09:22 02/10/17
26 phản hồi
Đăng lúc 20:37 28/06/18
4 phản hồi
Giao lưu nhiều món có giá. Giao lưu nhiều món có giá.

Đăng lúc 20:37 28/06/18
4 phản hồi
Đăng lúc 17:00 24/10/17
11 phản hồi
Chén trà Chu Đậu chuẩn cổ, 600 năm tuổi Chén trà Chu Đậu chuẩn cổ, 600 năm tuổi

Đăng lúc 17:00 24/10/17
11 phản hồi
Đăng lúc 07:17 05/10/17
28 phản hồi
Thau đồng đường kính 37cm, lành tít. Thau đồng đường kính 37cm, lành tít.

Đăng lúc 07:17 05/10/17
28 phản hồi
Đăng lúc 16:51 03/08/18
9 phản hồi
Đôn kê bát bằng gỗ. Dk mặt 8.5cm.giá 25k 1 cái! Đôn kê bát bằng gỗ. Dk mặt 8.5cm.giá 25k 1 cái!

Đăng lúc 16:51 03/08/18
9 phản hồi
Đăng lúc 21:18 16/10/17
28 phản hồi
Tiền Minh Mạng xưa, bằng đồng, 7k 1 tờ Tiền Minh Mạng xưa, bằng đồng, 7k 1 tờ

Đăng lúc 21:18 16/10/17
28 phản hồi
Đăng lúc 21:19 16/10/17
30 phản hồi
Tiền Minh Mạng xưa, bằng đồng! 7k 1tờ Tiền Minh Mạng xưa, bằng đồng! 7k 1tờ

Đăng lúc 21:19 16/10/17
30 phản hồi
Đăng lúc 21:51 23/10/17
16 phản hồi
Đĩa Chu đậu chuẩn cổ . Giao lưu. Dk 13cm Đĩa Chu đậu chuẩn cổ . Giao lưu. Dk 13cm

Đăng lúc 21:51 23/10/17
16 phản hồi
Đăng lúc 07:26 05/10/17
20 phản hồi
Két Chu Đậu, chuẩn cổ, Két Chu Đậu, chuẩn cổ,

Đăng lúc 07:26 05/10/17
20 phản hồi
Đăng lúc 08:18 27/10/17
8 phản hồi
Tô Nhật . Đk 20cm. Giá .. Tô Nhật . Đk 20cm. Giá ..

Đăng lúc 08:18 27/10/17
8 phản hồi
Đăng lúc 15:34 24/01/18
9 phản hồi
Cặp hạc bằng đồng cao 19cm, lành tít, giá 480k. Cặp hạc bằng đồng cao 19cm, lành tít, giá 480k.

Đăng lúc 15:34 24/01/18
9 phản hồi
Đăng lúc 19:47 16/10/17
23 phản hồi
1 cái tượng bằng đồng, giá 250k 1 cái tượng bằng đồng, giá 250k

Đăng lúc 19:47 16/10/17
23 phản hồi
Đăng lúc 17:59 22/07/18
5 phản hồi
Chén trà men lam Chu Đậu dk 7cm Chén trà men lam Chu Đậu dk 7cm

Đăng lúc 17:59 22/07/18
5 phản hồi
Trang:    Trước  1   2   3   4   5   Sau