Đăng lúc 07:53 20/10/17
15 phản hồi
Chóe Tàu xưa. Vẽ rồng. Cao 35cm. Ko nắp .. Chóe Tàu xưa. Vẽ rồng. Cao 35cm. Ko nắp ..

Đăng lúc 07:53 20/10/17
15 phản hồi
Đăng lúc 21:22 16/10/17
9 phản hồi
Triện lân bằng đồng, Triện lân bằng đồng,

Đăng lúc 21:22 16/10/17
9 phản hồi
Đăng lúc 07:17 05/10/17
12 phản hồi
Thau đồng đường kính 37cm, lành tít. Thau đồng đường kính 37cm, lành tít.

Đăng lúc 07:17 05/10/17
12 phản hồi
Đăng lúc 21:22 23/10/17
6 phản hồi
Khay trà đất tử saTàu giá 300k Khay trà đất tử saTàu giá 300k

Đăng lúc 21:22 23/10/17
6 phản hồi
Đăng lúc 08:07 30/12/17
6 phản hồi
Chén trà men lam dk 7.5cm Chén trà men lam dk 7.5cm

Đăng lúc 08:07 30/12/17
6 phản hồi
Đăng lúc 07:55 20/10/17
11 phản hồi
Chóe Tàu xưa. Vẽ rồng. Cao 35cm. Ko nắp ,,, Chóe Tàu xưa. Vẽ rồng. Cao 35cm. Ko nắp ,,,

Đăng lúc 07:55 20/10/17
11 phản hồi
Đăng lúc 21:18 16/10/17
14 phản hồi
Tiền Minh Mạng xưa, bằng đồng, 7k 1 tờ Tiền Minh Mạng xưa, bằng đồng, 7k 1 tờ

Đăng lúc 21:18 16/10/17
14 phản hồi
Đăng lúc 09:03 27/10/17
7 phản hồi
Triện lân bằng đồng,giá 280k. Triện lân bằng đồng,giá 280k.

Đăng lúc 09:03 27/10/17
7 phản hồi
Đăng lúc 06:22 30/12/17
12 phản hồi
Đỉnh đồng quả bóng xưa cao 54cm. Nặng 14.5kg Đỉnh đồng quả bóng xưa cao 54cm. Nặng 14.5kg

Đăng lúc 06:22 30/12/17
12 phản hồi
Đăng lúc 20:35 10/01/18
8 phản hồi
Dầm trà song long chuẩn cổ dk 13cm Dầm trà song long chuẩn cổ dk 13cm

Đăng lúc 20:35 10/01/18
8 phản hồi
Đăng lúc 19:36 16/10/17
11 phản hồi
Tượng đồng cao 11cm, giá 200k/ 1 cái. Tượng đồng cao 11cm, giá 200k/ 1 cái.

Đăng lúc 19:36 16/10/17
11 phản hồi
Đăng lúc 20:01 16/10/17
9 phản hồi
Choé Tàu, vẽ tay,long phụng vờn mây Choé Tàu, vẽ tay,long phụng vờn mây

Đăng lúc 20:01 16/10/17
9 phản hồi
Trang:    Trước  1   2   3   4   5   Sau