Cổ vật     Đồng hồ     Đồ gỗ     Giám định    
Đăng lúc 08:07 30/12/17
19 phản hồi
Chén trà men lam dk 7.5cm Chén trà men lam dk 7.5cm

Đăng lúc 08:07 30/12/17
19 phản hồi
Đăng lúc 14:33 11/10/17
20 phản hồi
Tiêu bản gốm Đường Tiêu bản gốm Đường

Đăng lúc 14:33 11/10/17
20 phản hồi
Đăng lúc 08:43 15/02/19
1 phản hồi
Chén Nhật xưa vẽ sen dk 13cm giá 250k 1 cặp.... Chén Nhật xưa vẽ sen dk 13cm giá 250k 1 cặp....

Đăng lúc 08:43 15/02/19
1 phản hồi
Đăng lúc 06:25 30/12/17
19 phản hồi
Thủy trì C Minh cao 4.5cm. Dk 5.5cm . Lành tít. Thủy trì C Minh cao 4.5cm. Dk 5.5cm . Lành tít.

Đăng lúc 06:25 30/12/17
19 phản hồi
Đăng lúc 09:10 17/10/17
13 phản hồi
Bình trà Nhật xưa. Thân lành. Cao 6cm. Bình trà Nhật xưa. Thân lành. Cao 6cm.

Đăng lúc 09:10 17/10/17
13 phản hồi
Đăng lúc 09:15 21/12/18
1 phản hồi
Đôn trống cao 52cm Đôn trống cao 52cm

Đăng lúc 09:15 21/12/18
1 phản hồi
Đăng lúc 08:55 15/02/19
1 phản hồi
10 đĩa Tàu xưa dk 13cm giá 450k 10 đĩa Tàu xưa dk 13cm giá 450k

Đăng lúc 08:55 15/02/19
1 phản hồi
Đăng lúc 06:22 30/12/17
40 phản hồi
Đỉnh đồng quả bóng xưa cao 54cm. Nặng 14.5kg Đỉnh đồng quả bóng xưa cao 54cm. Nặng 14.5kg

Đăng lúc 06:22 30/12/17
40 phản hồi
Đăng lúc 15:34 24/01/18
23 phản hồi
Cặp hạc bằng đồng cao 19cm, lành tít, giá 480k. Cặp hạc bằng đồng cao 19cm, lành tít, giá 480k.

Đăng lúc 15:34 24/01/18
23 phản hồi
Đăng lúc 19:32 16/10/17
26 phản hồi
Chuông đồng cao 19cm, nặng 1kg. Chuông đồng cao 19cm, nặng 1kg.

Đăng lúc 19:32 16/10/17
26 phản hồi
Đăng lúc 08:37 15/02/19
1 phản hồi
ấm tử sa Tàu dáng thủy bình cao 6.5cm!! ấm tử sa Tàu dáng thủy bình cao 6.5cm!!

Đăng lúc 08:37 15/02/19
1 phản hồi
Đăng lúc 16:17 04/01/19
3 phản hồi
Bình độc sắc 1 màu cô ban cao 20cm! Bình độc sắc 1 màu cô ban cao 20cm!

Đăng lúc 16:17 04/01/19
3 phản hồi
Đăng lúc 09:17 21/12/18
3 phản hồi
2 đĩa Nhật xưa dk 17cm giá 300k 2 đĩa Nhật xưa dk 17cm giá 300k

Đăng lúc 09:17 21/12/18
3 phản hồi
Đăng lúc 10:53 01/02/18
13 phản hồi
Chóe Tàu cũ vẽ bát tiên ko nắp cao 43cm Chóe Tàu cũ vẽ bát tiên ko nắp cao 43cm

Đăng lúc 10:53 01/02/18
13 phản hồi
Trang:    Trước  1   2   3   4   5   Sau