Cổ vật     Đồng hồ     Đồ gỗ     Giám định    
Đăng lúc 16:40 23/06/19
Khay tử sa Tàu dk 17cm...240k.. Khay tử sa Tàu dk 17cm...240k..

Đăng lúc 16:40 23/06/19
Đăng lúc 09:00 18/04/19
4 phản hồi
ĐĨa đông thanh xưa dk 16cm,,, 200k ĐĨa đông thanh xưa dk 16cm,,, 200k

Đăng lúc 09:00 18/04/19
4 phản hồi
Đăng lúc 07:17 05/10/17
48 phản hồi
Thau đồng đường kính 37cm, lành tít. Thau đồng đường kính 37cm, lành tít.

Đăng lúc 07:17 05/10/17
48 phản hồi
Đăng lúc 09:17 21/12/18
13 phản hồi
2 đĩa Nhật xưa dk 17cm giá 300k 2 đĩa Nhật xưa dk 17cm giá 300k

Đăng lúc 09:17 21/12/18
13 phản hồi
Đăng lúc 19:36 16/10/17
40 phản hồi
Tượng đồng cao 11cm, giá 200k/ 1 cái. Tượng đồng cao 11cm, giá 200k/ 1 cái.

Đăng lúc 19:36 16/10/17
40 phản hồi
Đăng lúc 08:57 18/04/19
5 phản hồi
Chiêng đồng dk 21cm,,, 280k.. Chiêng đồng dk 21cm,,, 280k..

Đăng lúc 08:57 18/04/19
5 phản hồi
Đăng lúc 09:39 10/04/19
6 phản hồi
Ống hit Chu Đậu cao 8cm,, Ống hit Chu Đậu cao 8cm,,

Đăng lúc 09:39 10/04/19
6 phản hồi
Đăng lúc 09:57 01/03/19
7 phản hồi
bình xưa màu lục dk 7cm cao 10cm... bình xưa màu lục dk 7cm cao 10cm...

Đăng lúc 09:57 01/03/19
7 phản hồi
Đăng lúc 07:38 04/06/19
2 phản hồi
Bộ lư mắt trúc cao 50cm Bộ lư mắt trúc cao 50cm

Đăng lúc 07:38 04/06/19
2 phản hồi
Đăng lúc 17:06 24/10/17
17 phản hồi
Hủ Minh, 4 vấu, lành, cao 9.5cm, đk bụng 9,5cm Hủ Minh, 4 vấu, lành, cao 9.5cm, đk bụng 9,5cm

Đăng lúc 17:06 24/10/17
17 phản hồi
Đăng lúc 21:52 23/10/17
9 phản hồi
Đĩa Chu đậu chuẩn cổ . Giao lưu. Dk 13cm .. Đĩa Chu đậu chuẩn cổ . Giao lưu. Dk 13cm ..

Đăng lúc 21:52 23/10/17
9 phản hồi
Trang:    Trước  1   2   3   4   5   Sau