Cổ vật     Đồng hồ     Đồ gỗ     Giám định    
 Phạm Anh Bằng (194 )
Hồn xưa đọng mãi muôn đời .
  Đã đăng    Thông tin 
Đăng lúc 17:44 23/12/19
75 phản hồi
Amng Tầu chuẩn cổ vẽ bát Tiên / Amng Tầu chuẩn cổ vẽ bát Tiên /

Đăng lúc 17:44 23/12/19
75 phản hồi
Đăng lúc 17:48 23/12/19
66 phản hồi
Bình Tầu chuẩn cổ vẽ Long ổ / Bình Tầu chuẩn cổ vẽ Long ổ /

Đăng lúc 17:48 23/12/19
66 phản hồi
Đăng lúc 17:37 23/12/19
40 phản hồi
Bình vôi - mời các Bác xem - chơi / Bình vôi - mời các Bác xem - chơi /

Đăng lúc 17:37 23/12/19
40 phản hồi
Đăng lúc 18:16 23/12/19
59 phản hồi
Mâm bồng - kính phố Mâm bồng - kính phố

Đăng lúc 18:16 23/12/19
59 phản hồi
Đăng lúc 18:11 23/12/19
64 phản hồi
Dầm trà Nội phủ - kính phố / Dầm trà Nội phủ - kính phố /

Đăng lúc 18:11 23/12/19
64 phản hồi